Se Christian Virchows föredrag – The need for a new inhaler

Vad är en optimal inahalation? Hur kan du hjälpa dina patienter att bli symptomfria? Se Christian Virchow föreläsa om The need for a new inhaler och få svar på en del av dessa frågor.

Christian Virchow är professor vid University medical clinics i Rostock, Tyskland