Novolizer Formatris

Formatris Novolizer är en långverkande luftrörsvidgare som innehåller Formoterol som vidgar luftrören och gör det lättare att andas. Formatris Novolizer ges som tillägg till underhållsbehandling med inhalationssteroid för lindring av bronkob- struktiva symtom och förebyggande av ansträngningsutlösta symtom till patienter med astma när adekvat behandling med steroider inte är tillräckligt. Formatris Novolizer är också indicerat för lindring av bronkobstruktiva symtom vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Effekten kommer inom 1-3 minuter och varar i upp till 12 timmar.

Formatris® Novolizer® (formoterol), Inhalationspulver: 6µg & 12µg, 60 doser. Rx. Förmån. R03AC13. Indikation: Tillägg till underhållsbehandling med inhalerad kortikosteroid för lindring av bronkobstruktiva symtom och förebyggande av ansträngningsutlösta symtom till patienter med astma när adekvat behandling med kortikosteroider inte är tillräckligt. Formatris® Novolizer® är också indicerat för lindring av bronkobstruktiva symtom vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Varningar och försiktighet: Formatris Novolizer ska inte användas (och är inte tillräckligt) som förstahandsmedel vid behandling av astma. Den maximala dygnsdosen bör inte överskridas. Rekommenderas inte till barn under 6 år på grund av otillräckliga data om säkerhet och effekt. Produktresumé senast uppdaterad 2018-05-21. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: MEDA AB (A Viatris Company) 08-630 19 00.