Anafylaxi är en oförutsägbar sjukdom

Pappa och son med anafylaxi

Anafylaxi, så kallad anafylaktisk chock, uppstår när kroppens immunförsvar "överreagerar" på exempelvis ett livsmedel. Det är inte helt förutsägbart vem som kan få anafylaxi. Anafylaxi är potentiellt livshotande.

Personer med atopiska sjukdomar, så som allergisk rinit, eksem eller astma har dock en högre risk att drabbas av anafylaxi vid bland annat insektsbett, injicerbara läkemedel, av naturgummilatex och till följd av födointag.

En del faktorer ökar risken att drabbas:

  • Tidigare anafylaxi, även tidigare lindriga reaktioner ger en ökad risk att anafylaxi uppkommer vi nästa reaktion
  • Historik av allergi, eksem eller astma

En del ämnen som bl.a. allergen är mer benägna att utlösa anafylaxi:

  • Livsmedel som jordnötter, trädnötter, fröer av olika slag, ägg, mjölk samt skaldjur
  • Insektsstick från bin och olika getingar
  • Naturgummilatex
  • Vissa läkemedel, till exempel antibiotika
  • Ansträngning, där bakomliggande allergi ändå kan förekomma
  • Katt, hamster eller häst "mjäll"

EpiPen och EpiPen Jr (adrenalin) ATC-kod: C01CA24, Rx. F. Indikation: Akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Styrka: EpiPen 0,3 mg respektive EpiPen Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Produktresumén senast granskad: 2020-11-09. För ytterligare information och pris: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00