Dymista

Dymista är en nässpray för behandling av perenn och säsongsbunden allergisk rinit, som innehåller azelastinhydroklorid och flutikasonpropionat.

Den rekommenderade dagliga dosen är en sprayning i varje näsborre två gånger dagligen (morgon och kväll). Dymista är mer effektivt än nasal steroid* när det gäller att reducera både nasala och okulära symtom1,2. Säkerhetsprofilen är att bedöma som likvärdig3.

Dymista® ger effektivare symtomlindring än nasal steroid* vid behandling av allergisk rinit1.

Nuvarande behandlingsterapi är inte tillräckligt effektiv för de flesta patienter med allergisk rinit. Många patienter fortsätter att besväras av sina symtom trots att de får behandling (även när de använder flera läkemedel)4.


* I ett stort studieprogram (>4600 patienter) visade Dymista ge signifikant effektivare och snabbare symtomlindring än flutikasonpropionat.
1. Dymista produktresumé 2013.
2. Meltzer m.fl. Clinically Relevant Effect of a New Intranasal Therapy (MP29-02) in Allergic Rhinitis Assessed by Responder Analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013; 161: 369-37.
3. Price et al. MP29-02 a novel intranasal therapy for thetreatment of chronic rhinitis: safety data from a 12 month-trial. Poster presented at the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress (EAACI), Geneva (Switzerland), 16-20 June 2012.
4. Bousquet et al. Impact of Allergi Rhinits Symptoms on Quality of Life in Primary Care. Int Arch Allergy Immunology. 2012; 160(4) 393-400.

Dymista® (flutikason/azelastin) R01AD, (Rx.), F. Indikation: Lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig. Varningar och försiktighet: Behandling med nasala kortikostreoider i doser som överstiger rekommenderade doser, kan leda till klinisk signifikant binjurebarksuppression. Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av azelastin och flutikasonpropionat hos gravida kvinnor. Det finns begränsade data avseende fertilitet. Dymista rekommenderas inte till barn under 12 år eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts för denna åldersgrupp. Läkemedelsform: Nässpray, suspension. Styrka: Nässpray 125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning, spraybehållare. Förpackningar: 120 doser (F), 3 x 120 doser (F). Produktresumén senast granskad: 2020-12-05. För mer information och pris: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00