Astma beror på kronisk inflammation

Flicka blåser på maskros

Astma är en folksjukdom som drabbar både unga och gamla. Astma definieras enligt GINA-guidelines som återkommande episoder av hosta, väsande/pipande andning, tryckkänsla över bröstet och svårigheter att andas.GINA står för Global Initiative for Asthma, som bland annat WHO står bakom.

Astma orsakas av en kronisk inflammation i luftvägarna. Astmasymtomen är reversibla och varierar i svårighetsgrad. Även om symtomen varierar finns den underliggande inflammationen alltid kvar. Inflammationen ger en hyperreaktivitet i luftvägarna för olika retande ämnen.

Astma är inte en enhetlig sjukdom, den förekommer i flera olika varianter:Infektionsastma hos små barn, som senare kan övergå i allergisk astma.

Läs mer om typer av astma

Friskt och sjukt luftrör
Friskt luftrör (t.v) och sjukt luftrör (t.h)