Novolizer

Novolizer är en astmainhalator som finns med tre olika behandlingsläke- medel, Novopulmon, Formatris och Ventilastin. Novopulmon innehåller budesonid och är antiinflammotoriskt, Formatris innehåller Formoterol och är en långverkande luftrörsvidgare och Ventilastin som innehåller salbuta- mol är en snabbverkande luftrörsvidgare.

Novolizer® har flera återkopplingsfunktioner som berättar för patienten att det har blivit rätt.

  • Novolizer talar om när en dos klickats fram korrekt och en dos inhalerats korrekt – genom ljud, färg, smak och räkneverk.
  • När en dos matas fram korrekt hörs ett klickljud och kontrollfönstret blir grönt, vilket talar om att inhalatorn nu är redo att användas. När dosen inhalerats korrekt hörs återigen ett klickljud och teckenfönstret blir rött.
  • Novolizers räkneverk räknar endast ner när en dos inhalerats.