Allergi – orsaker, symtom och behandling

Astma - Orsak och symtom

Allergi är en av våra största folksjukdomar och var femte svensk är idag drabbad. De vanligaste allergierna är pälsdjurs- och pollenallergi, men många får också besvär av kvalster eller vissa födoämnen. Orsakerna till allergi är inte helt klarlagda men risken för att få allergi ökar om en förälder eller båda föräldrarna har det. Troligtvis påverkar även miljö och livsstil.

Allergi beror på att kroppens immunförsvar överreagerar när det kommer i kontakt med ämnen som egentligen inte är farliga, till exempel hudavlagringar från katt eller pollenkorn som virvlar omkring i luften. De här retande ämnena kallas för allergener och kan ge upphov till allergiska symtom när de fastnar i nässlemhinnan eller de nedre luftvägarna. Allergin kan antingen vara säsongsbunden eller perenn. Om allergin är säsongsbunden uppstår symtomen bara under vissa tider på året, medan perenn allergi ger besvär året runt. Pollenallergi är en säsongsbunden allergi, medan kvalster- och pälsdjursallergi är perenna allergier.

Ofta bryter allergin ut i skolåldern men det händer även att vuxna blir allergiska. Det går inte helt att förebygga allergi men det finns många effektiva mediciner som kan lindra symtomen och hjälpa dig att leva ett normalt liv, trots sjukdomen. Det är viktigt att få bukt med allergin tidigt, eftersom den annars kan övergå i astma.

Symtom på allergi

Allergi kallas ibland till vardags för hösnuva, eftersom symtomen påminner om de som man får under en förkylning. Rinnsnuva, nästäppa, nysningar, klåda, samt rinnande och kliande ögon är vanliga allergisymtom. Men till skillnad från en förkylning går allergin inte över efter någon vecka. Ett annat tecken på att det rör sig om allergi är att man får långa nysattacker i stället för enstaka nysningar, och att snuvan är vattnig och klar. Symtomen uppstår oftast inom några minuter efter att man kommit i kontakt med det retande ämnet. Långvarig trötthet är ett annat vanligt symtom på allergi.

Om allergin även påverkar luftrören kan den orsaka klassiska astmasymtom som ihållande hosta, pipande andning och andnöd. De här besvären brukar bli värre om man anstränger sig eller tränar utomhus under pollensäsongen.

Behandling av pollenallergi och annan allergi

En viktig del av allergibehandlingen är att undvika det man är allergisk mot, men det är naturligtvis inte alltid det går. Då kan det vara skönt att veta att det finns läkemedel som kan lindra besvären, så att livskvaliteten inte blir lidande.

För milda och kortvariga besvär med pollenallergi och annan allergi kan man först pröva en receptfri behandling med antihistamintabletter, som motverkar den allergiska reaktionen i nässlemhinnan. Antihistamintabletter kan hjälpa mot rinnsnuva, nysningar och besvär i ögonen men är inte lika effektivt mot nästäppa. Antihistamin finns även som nässpray. För svårare och mer långvariga symtom används ofta nässpray som innehåller så kallade glukokortikoider, det vill säga kortisonliknande läkemedel. Kortisonet dämpar inflammationen i näsan och hindrar den från att sprida sig.

Men för många räcker det inte med receptfria allergimediciner och om du inte blir bättre inom ett par veckor bör du ta kontakt med din läkare. Om du inte är säker på vad som orsakar din allergi kan du behöva göra en ordentlig allergiutredning. Läkaren kan också skriva ut starkare mediciner. I vissa spray kombineras till exempel kortison och antihistamin för snabbare och starkare effekt. Fördelen med ett sådant preparat är att det både dämpar inflammationen i näsan och lindrar symtomen.

Målet med behandlingen är att du ska bli besvärsfri och kunna leva ett normalt liv, trots allergin. Om du har besvär trots att du tar allergimedicin ska du prata med din läkare om att få pröva något annat. Ge inte upp – det kan mycket väl finnas en annan behandling som fungerar!

Film: nästäppa trots allergibehandling? Så blir du fri från allergiska besvär!