Vad är en adrenalinpenna? Behandling av anafylaktisk chock

Det viktigaste läkemedlet för behandling av anafylaktisk chock är adrenalin. En adrenalinspruta ges i muskeln på utsidan av låret och har snabb effekt på de farligaste symtomen, exempelvis halssvullnad, andningssvårigheter och lågt blodtryck. Adrenalin lindrar också klåda, utslag, svullnad och magtarmsymtom. Efter att adrenalinsprutan har använts kan även antihistamin och kortison ges.

Bäst effekt uppnås när adrenalin ges inom de första minuterna av en allvarlig allergisk reaktion. För att kunna få adrenalin snabbt finns så kallade adrenalinpennor som man kan ge sig själv eller hjälpa någon annan att ta.

2 adrenalinpennor

 

Personer som löper risk att drabbas av anafylaktisk chock skall alltid ha två adrenalinpennor.

Läkare kan förskriva vissa förfyllda adrenalinpennor i 2-pack,

vilket gör det enklare att bära med dig dem.

Hur fungerar en adrenalinpenna?

En adrenalinpenna är en receptbelagd, förfylld engångsspruta som används vid akut anafylaktisk chock. Personer med diagnostiserad anafylaxi ska alltid ha minst två sådana adrenalinpennor med sig. Adrenalinpennan ska användas direkt vid tecken på en akut reaktion. Adrenalinpennorna är utformade så att de ska kunna tas av personer som saknar medicinsk utbildning eller kompetens. Det är inte farligt att ta en adrenalinpenna ”i onödan”. Om man tvekar på om det är en anafylaktiskt chock eller inte så är det alltid säkrast att använda en adrenalinpenna om det finns en till hands.

De flesta adrenalinpennor kan utan problem tas genom grövre textiler som jeans, vilket gör att den kan användas direkt. Effekten av en adrenalinpenna varar i ungefär 15 minuter. Om det inte räcker med en injektion för att häva reaktionen kan man ge en dos till efter 5-15 minuter. Det är viktigt att en person som fått en anafylaktisk chock söker sjukvård efter ett anafylaktiskt anfall., Man kan aldrig veta hur länge en anafylaktisk chock kommer att vara eller omsymtomen kan komma tillbaka i ett senare skede. Även om man har behandlat sig själv med en adrenalinspruta ska man söka akutvård.

Hur hjälper man någon som fått en anafylaktisk chock?

Om du tror att någon i närheten har fått en anafylaktisk chock är det viktigt att handla snabbt, eftersom tillståndet kan förvärras snabbt. Den här checklistan kan rädda liv:

 • Bedöm situationen – visar personen symtom på anafylaxi? En allergisk reaktion börjar ofta med klåda i handflator och under fötterna, nässelutslag eller yrsel. Svullna läppar, kräkningar, magsmärtor eller plötslig svaghet tyder på att reaktionen är allvarlig. Om personen blir medvetslös eller har andnöd, låg puls eller blodtrycksfall är situationen livshotande.
 • Behandla med adrenalin genom att trycka adrenalinpennan mot yttersidan av låret och hålla kvar i tio sekunder.
 • Ring 112 – en person som har anafylaxi behöver åka till sjukhus och ska inte köra själv.
 • Lägg personen i en bekväm ställning och höj upp fötterna.
 • Ge kortisontabletter om de finns till hands. Tabletterna ska spädas i lite vatten innan de ges.
 • Ge luftrörsvidgande medel med en inhalator, om personen har en sådan.
 • Ge ytterligare adrenalindos efter 5-15 minuter om symtomen kommer tillbaka.

Behandling av anafylaxi på sjukhus

Om man kommer in akut till ett sjukhus med anafylaxi ger läkaren i första hand adrenalin. Vid mycket svår anafylaxi händer det att en adrenalinspruta i låret inte har tillräcklig effekt. I de fallen kan adrenalin även ges intravenöst av sjuvårdspersonal. När tillståndet har stabiliserats kompletteras ibland behandlingen med antihistamin och kortison. Antihistaminet lindrar symtom på klåda, allergisk rinit och urtikaria, medan kortisonet ges för att förhindra sena effekter av reaktionen. Adrenalin ges dock alltid i första hand. Om kroppen har brist på syre ges även syrgas i mask.

Under sjukhusvistelsen kan läkaren också ta blodprov och mäta tryptasnivåerna i blodet. Sådana test kan bekräfta diagnosen anafylaxi om reaktionen orsakats av insektsbett eller läkemedel. Vissa födoämnesallergier ger inte utslag i ett trytastest. Beroende på anafylaxins svårighetsgrad kan man behöva stanna på sjukhuset för observation i 4-24 timmar.

Uppföljande behandling

Den som drabbats av misstänkt anafylaxi får remiss till en allergiklinik eller specialist, så att orsakerna till reaktionen kan utredas ordentligt. Om man har svår anafylaxi som beror på insektsstick eller födoämnesallergi, eller om man av okänd anledning har haft flera reaktioner, skriver läkaren i regel ut adrenalinpennor. Ibland skrivs adrenalinpennor ut även vid lindrig anafylaxi, till exempel om man bor långt ifrån sjukhuset, reagerar på luftburna allergener eller är allergisk mot latex.

Anafylaxi är en allvarlig sjukdom men med rätt behandling går det att leva ett normalt liv och behålla sin livskvalitet. Här är några tips som kan hjälpa dig att hålla sjukdomen under kontroll:

 • Be din läkare om en skriftlig, individuellt utformad behandlingsplan.
 • Träna på att använda adrenalinpennan i förväg, så att du inte tvekar i ett nödläge.
 • Berätta för omgivningen om din sjukdom och hur de kan hjälpa till i en nödsituation. Om det är ditt barn som är drabbat, är det viktigt att skola/förskola och andra vårdnadsgivare också får instruktioner.
 • Bär alltid med dig två adrenalinpennor.
 • Kontrollera med jämna mellanrum bäst före-datumet på adrenalinpennorna och ersätt de som har gått ut.
 • Se till att eventuell astma är välbehandlad, eftersom underliggande astma kan förvärra en anafylaktisk chock.