Hur kan man behandla astma?

Behandla astma

Idag finns det effektiva sätt att behandla astma, och att ha sjukdomen betyder inte att man är dömd till ett liv i stillhet. Tvärtom ska du som har astma kunna träna, dansa, vara utomhus, sova hela natten och umgås med familj och vänner som vanligt utan att behöva oroa dig för besvär. Men innan astmabehandling kan sättas in måste dina symtom utredas ordentligt, så att du kan få en diagnos. Boka tid hos din läkare om du misstänker att du har astma - ju tidigare du kan behandla astman, desto mindre är risken för permanenta skador på luftrören.

Astmautredning och diagnos

En astmautredning går till så att läkaren först gör en kroppsundersökning och ställer frågor om dina symtom och hur du hittills upplevt dina symtom. Beskriv dina symtom så detaljerat som möjligt, till exempel om de brukar bli värre en viss tid på året, på vissa platser, eller på natten. Berätta även om du röker eller har pälsdjur, hur miljön hemma och på jobbet ser ut, och om det finns astma i släkten. Sedan får du förmodligen blåsa i en PEF-mätare för att testa ditt maximala utandningsflöde, eller göra lungfunktionstester med en spirometer. En spirometer kan mäta fler lungfunktioner och ger mer utförlig information än PEF-mätaren. Fördelen med PEF-mätaren är att den är enkel att använda och du kan ta med den hem och fortsätta mäta värdena under en längre tid. Om läkaren misstänker att allergier kan ligga bakom astman, görs ett pricktest eller blodprov för att testa känsligheten för olika allergener, till exempel pollen, kvalster, pälsdjur och olika födoämnen. Det kan också bli aktuellt med ett ansträngningstest eller en luftvägsprovokation, då du får andas in ett retande ämne. Oavsett vilka tester läkaren bestämmer sig för att göra kan det vara bra att veta att en astmaundersökning varken är obehaglig eller gör ont.

Med hjälp av resultaten från testerna kan läkaren lägga upp en plan för din astmabehandling. Astma behandlas i regel med två olika typer av mediciner: anti-inflammatoriska läkemedel för att hämma den underliggande sjukdomen i luftrören och luftrörsvidgande mediciner som används vid akuta besvär. Oftast tas astmamedicinen med en inhalator. Diskutera med din läkare vilken typ av mediciner som passar bäst för din livssituation och var noga med att följa läkarens instruktioner.

Målet med astmabehandlingen:

  • Du ska inte ha några astmasymtom, varken dag eller natt
  • Du ska inte behöva begränsa dina aktiviteter i vardagen
  • Du ska kunna träna och hålla dig i form som alla andra
  • Du ska ha normal lungfunktion
  • Du ska inte behöva åka till akuten på grund av astman
  • Du ska inte behöva ta extra doser av den luftvidgande medicinen mer än två gånger i veckan
  • Du ska inte ha några störande biverkningar av behandlingen
  • Du ska känna dig trygg med hur din inhalator fungerar och veta när det blir rätt eller inte

Kontakta din läkare om du inte uppnår behandlingsmålen. Acceptera framförallt inte att gå omkring med symtom på astma, även om de är lindriga. Det kan vara ett tecken på att din astma inte är välkontrollerad och att din astmabehandling behöver justeras. Det kan vara så enkelt att du inte har en inhalator som passar just dina behov. Acceptera aldrig att du känner dig osäker på din inhalator.

Lär känna din sjukdom

Att behandla din astma handlar inte bara om att du regelbundet ska ta de förebyggande medicinerna som läkaren ordinerat. Det finns mycket som du kan göra själv för att undvika såväl lindrigare besvär som svåra astmaanfall. Lär dig först och främst vilka ämnen eller omständigheter som utlöser dina astmasymtom och hur du kan undvika dem. De så kallade triggerfaktorerna kan variera beroende på om du har allergisk astma eller icke-allergisk astma. Ta också hand om din hälsa. Oavsett vilken typ av astma du har ska du inte röka och helst undvika tobaksrök helt om du kan. Det är också bra om du kan motionera och hålla dig i form, eftersom övervikt kan försämra astman. Ju bättre din kondition är, desto mindre kommer du att känna av din astma. Glöm bara inte att värma upp först, så orkar du mer!

Läs mer om astmabehandling