Orsaker till astma – både arv och miljö

Orsaker till astma

Orsaker till astma och hur man påverkas av sjukdomen är väldigt individuellt. Vissa får besvär någon gång ibland medan andra blir mer drabbade och behöver täta sjukhusvistelser.

Astma är ärftligt - men i dag drabbas fler av astma av andra orsaker än just ärftlighet. Personer som har allergi mot exempelvis pollen, pälsdjur eller kvalster löper större risk att få astma jämfört med dem som inte är allergiska.

Icke-allergisk astma orsakas av något eller några ämnen som irriterar luftvägarna. Det kan till exempel vara damm, cigarrettrök, skadliga gaser, kall luft eller ansträngning. Ibland kan också luftvägsinfektioner utlösa astmabesvär.

Allergisk astma orsakas av en allergisk reaktion mot något ämne eller livsmedel som man inte tål. Vanliga allergener är pollen och pälsdjur.