Har ditt barn astma?

Barnastma

Åtta procent av alla skolbarn i Sverige har astma, i snitt nästan var tre barn i varje klass. Många barn har astmasymtom i perioder under uppväxten, symtom som kan försvinna senare. Mindre än hälften av alla barn med astmasymtom utvecklar kronisk astma.

Barn, liksom vuxna, har olika behov, intressen och drömmar. Därför är det inte alls säkert att ditt barn upplever sin astma på samma sätt som andra barn med astma. Har ditt barn långvarig hosta, pip i bröstet eller känner sig onormalt trött kan det vara tecken på astma. Var uppmärksam på de första signalerna på att allt inte står rätt till - särskilt om barnet inte är så gammalt och inte själv kan berätta hur det mår.

Tänk också på att barn inte alltid vill tala om sina sjukdomar. De kanske tycker att det är pinsamt eller också har de annat att tänka på - som kompisar och nya lekar. Men om ditt barn inte orkar leka så mycket med sina kompisar längre eller inte vill idrotta som innan, kan det vara varningssignaler på att ditt barn har astma.

Barnastma som inte behandlas kan ge kroniska skador

En del barn med astma kan ibland ha det jobbigt på natten. Även under perioder då barnet känner sig bättre är det viktigt att inte nonchalera de besvär som faktiskt visar sig. Varken du eller ditt barn ska vänja er vid att ha lite besvär. Astma som inte behandlas på rätt sätt kan ge kroniska skador på luftrören och därmed ge större problem i framtiden. Acceptera aldrig att barnet har "lite" astma, utan sök hjälp från vården, de finns där för att hjälpa.