Insektsallergi - getingstick och anafylaktisk chock

Insektsallergi kan ge analafylaktisk chock

I Sverige har ungefär en procent av befolkningen allergi mot getingstick, eller så kallad insektsallergi. Det är ganska ovanligt att få en svår allergisk reaktion av getingstick, men tillståndet kan i vissa fall vara livshotande. I Sverige dör i genomsnitt två personer varje år efter att ha fått en anafylaktisk chock av ett bi- eller getingstick. Forskarna vet inte säkert varför vissa personer får getingallergi men om en nära släkting har det är det mer troligt att man själv drabbas. Biodlare och andra som sticks ofta har också en högre risk för att få reaktioner mot bi- och getingstick. Det är oftare vuxna än barn som drabbas men lika vanligt hos kvinnor som hos män. Getingallergi har ingen koppling till andra allergier, så en reaktion på ett getingstick kan ibland vara helt oväntad.

Vad är getingallergi/insektsallergi, och vilka insekter kan ge anafylaktisk chock?

När man har insekts- eller getingallergi överreagerar immunförsvaret på det gift som insekter sprutar in i huden med sina gaddar. I Sverige är det framförallt bin och getingar som orsakar svåra överkänslighetsreaktioner, men även humlor kan ibland sticka i självförsvar och ge upphov till en anafylaktisk chock. Bin har tio gånger mer gift i sina gaddar än getingar. Ett bistick ger därför vanligtvis en starkare allergisk reaktion än ett getingstick. En geting kan dock sticka flera gånger, medan ett bi dör efter sticket. Myggor, knott och bromsar har inte tillräckligt med allergiframkallande ämnen i sin saliv för att utlösa en anafylaktisk chock. Däremot kan det bli en lokal allergisk reaktion med klåda och svullnad på stickstället.

Symtom och behandling av allergisk reaktion från getingstick

Symtomen varierar beroende på var på kroppen man har blivit stucken men stick på huvud och hals brukar ge de allvarligaste reaktionerna. En allergisk reaktion av ett getingstick kan börja som klåda och nässelutslag på andra ställen än där man blev stucken, samt stickningar i mun och svullnad runt ögon och mun. Kräkningar, illamående, blodtrycksfall och andningssvårigheter betyder att situationen är akut och kräver omedelbar behandling med adrenalin.

Om du har en adrenalinpenna ska den användas så snabbt som möjligt vid svåra symtom. Sök sedan akut vård. En anafylaktisk chock ska alltid följas upp av en läkare.

Hur kan man undvika att bli stucken?

Risken för att få ett getingstick är högst på sommaren och hösten. Här är några tips på hur man kan undvika att bli stucken:

  • Lär dig hur stickande insekter och deras bon ser ut. Getingar bygger gärna bon i stengärdsgårdar, häckar, ihåliga träd, fågelholkar, väggar och marken (jordgetingar).
  • Håll dig undan från getingarnas revir. Försök inte slå eller kasta något på getingarna eller deras bon. Bin och getingar sticker bara i självförsvar eller om deras bo är hotat.
  • Ta bort bon som sitter nära bostaden. Eftersom det kan vara farligt att ta bort getingbon är det viktigt att skydda händerna och huvudet. För att undvika onödiga risker kan det vara bäst att anlita professionell hjälp.
  • Undvik att gå barfota. Skor med tå kan skydda mot getingstick.
  • Undvik att äta utomhus. Matlukt drar till sig getingar, som gärna äter frukt och annan söt mat och dryck.
  • Undvik lössittande eller färgglada kläder. Getingarna kan fastna i lössittande tyg och attraheras av starka färger.
  • Grips inte av panik.Om du skulle hamna i en svärm är det viktigt att ta det lugnt och inte börja vifta med armarna. Stäng munnen, slut ögonen så mycket det går och gå försiktigt därifrån.

Om du ändå skulle bli stucken är det bra att tvätta av området vid sticket med tvål och vatten för att undvika infektion. Du kan också lägga på is för att dämpa svullnaden och smärtan. Om du blev stucken av ett bi ska du först skrapa bort gadden, utan att klämma på giftsäcken. Getingar och humlor brukar däremot inte tappa sina gaddar när de sticker.