Symtom vid astma

Symtom på astma

Bra behandling gör dig symtomfri

Det är viktigt att du inte vänjer dig vid dina astmasymtom utan kontaktar läkare om du hostar ofta eller har en väsande andning som inte går över efter några dagar. Obehandlad astma kan leda till förslitningar och kroniska skador på luftrören, och därför är det viktigt att rätt behandling sätts in eller utvärderas så fort som möjligt.

Typiska astmasymtom

Om du periodvis har hosta eller svårt att andas och samtidigt känner dig trött och hängig, kan det vara tecken på en försämringsperiod av din astma. Symtomen kan variera från lindriga besvär till svåra astmaanfall och drabbar alla på olika sätt - en del har bara symtom ibland, till exempel i samband med träning eller en förkylning, medan andra har längre perioder med besvär.

Vanliga symtom vid en försämringsperiod av din astma:

  • Kronisk hosta som förvärras på natten, när man utsätts för kall, torr luft eller klimatombyten, och när man är förkyld. Ibland bildas segt slem i samband med hostan.
  • Väsande och pipande andning.
  • Återkommande andnöd, då man har svårt att dra ett djupt andetag eller känner sig andfådd. Uppstår ofta i kombination med hosta.
  • Tryck över bröstet som kan uppstå i kombination med eller oberoende av de andra symtomen.
  • Trötthet som orsakas av utdragna hostanfall och långa perioder av andnöd.

Allergisnuva, förkylning, halsbränna och kroppens egen reglering av vissa inflammationshämmande ämnen kan förvärra dina astmasymtom på natten. Vissa mediciner, som värktabletter med acetylsalicylsyra eller ibuprofen, förkylningsmediciner och till och med ögondroppar kan också påverka. Därför är det viktigt att din läkare vet vilka mediciner du tar. Ibland kan symtomen förvärras när man är gravid, medan andra upplever att besvären blir lindrigare eller inte förändras alls under graviditeten.

Vanlig hosta eller astma?

Astma förväxlas ibland med astmaliknande symtom som kan uppstå i samband med hjärtsjukdomar och andra infektioner i luftrören. Upp till var tredje astmatiker har både astma och andra astmaliknande symtom. Om du har allergisk astma, är det allergener som till exempel pälsdjur, pollen, kvalster eller olika födoämnen som utlöser besvären. Om din astma är icke-allergisk kan det istället vara starka lukter, kall och torr luft eller en förkylning som leder till att symtomen förvärras. Många har en blandning av båda typerna av astma.