Förkylningsastma hos vuxna och barn

Ibland är det en infektion i luftvägarna, till exempel influensa eller en kraftig förkylning, som gör att astma bryter ut för första gången. Om astman sedan blir värre varje gång du är förkyld eller bara ger sig till känna i samband med infektioner brukar det kallas för infektionsutlöst astma. Den här typen av astma dominerar bland barn och brukar hos barn under två år kallas för förkylningsastma eller barnastma.

Forskarna vet inte exakt vad det är som ligger bakom förkylningsastma men sjukdomen utlöses oftast av RS-virus och vanligt förkylningsvirus. Att barn får hosta och snuva är inte ovanligt - särskilt när de kommer tillbaka till dagis eller skola efter lovet - och det behöver inte betyda att de har astma. Om förkylningarna återkommer ofta och barnet dras med långvarig hosta eller har väsningar eller pip i bröstet kan det vara symtom på förkylningsastma. Om barnet dessutom har allergier eller andra familjemedlemmar har astma, ökar sannolikheten för att symtomen är tecken på astma och inte en vanlig förkylning.

Kan förkylningsastma förebyggas eller växa bort?

Ibland kan det även vara svårt att dra en skarp gräns mellan förkylningsastma och allergisk astma. Vissa barn som till en början bara får astma i samband med infektioner kan utveckla allergier senare, medan virusinfektioner är den vanligaste orsaken till att astman förvärras hos barn som har allergisk astma. Om barnet inte har några allergier och ingen av föräldrarna har astma är chanserna goda att problemen kommer att växa bort, oftast innan förskoleåldern. För vissa barn övergår förkylningsastman i ansträngningsastma, medan andra barn utvecklar allergisk astma.

De förkylningsvirus som triggar infektionsutlöst astma sprids lätt i luften och via direktkontakt, därför gäller det att vara noga med att tvätta händerna med tvål och vatten, särskilt i förkylningstider. Oavsett om personen med förkylningsastma är vuxen eller barn är det inte bra att vistas i rökiga eller fuktskadade miljöer, eftersom även det kan utlösa luftrörsbesvär.

Förkylningsastma kan inte botas med astmamedicin men precis som med andra typer av astma kan den med framgång behandlas, så att du eller ditt barn kan leva ett normalt liv. Behandlingen för infektionsutlöst astma varierar från person till person och beror på hur allvarliga besvären är. Om symtomen bara visar sig i samband med infektioner och det inte finns någon allergi med i bilden kan det räcka med att behandla med inhalationssteroider i perioder. Om symtomen börjar bryta ut även mellan infektioner, eller oftare än en gång i månaden under en fleramånadersperiod kan det vara nödvändigt att ta förebyggande medicin varje dag.