Olika typer av allergi

Olika typer av allergi

Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar på så kallade allergen, eller retande ämnen, i omgivningen. Det finns många olika typer av allergier och allergisjukdomar. I Sverige är det vanligast att man är allergisk mot pollen och pälsdjur, men kvalster- och mögelallergi förekommer också, liksom olika typer av kontaktallergi. Det finns även ett starkt samband mellan allergi och astma.

Om allergin bara ger sig till känna vissa tider på året är den säsongsbunden men om du har besvär året runt rör det sig om en perenn allergi. Om du är osäker på vilken typ av allergi du har kan det vara bra att göra en allergiutredning hos en läkare, så att du kan få rätt behandling. Dina symtom, hur allvarlig din allergi är och vilken typ av allergi du har kan påverka vilka mediciner som passar bäst.

Säsongsbunden allergi

Allergiska symtom som bara uppstår under våren och sommaren brukar bero på pollenallergi. Björk- och gräspollenallergi är de vanligaste formerna av säsongsbunden allergi i Sverige. Det är inte helt klarlagt varför en del får pollenallergi men ärftlighet är en viktig faktor. Oftast bryter allergin ut redan i barndomen.

Pollenallergi kan orsaka besvärlig rinnsnuva, nysningar, nästäppa, klåda och irritation i ögonen. Många pollenallergiker får också astmatiska besvär som rethosta och pipande andning, särskilt de dagar då det är mycket pollen i luften. I vissa fall kan pollenallergiker även bli allergiska eller överkänsliga mot vissa födoämnen, till exempel nötter, äpplen, stenfrukter, persika och mandel. Det kallas för korsallergi och beror på att proteinerna i vissa djur och växter är besläktade med varandra. Korsallergi kan leda till symtom som svullna läppar och klåda i halsen och svalget.

Perenn allergi

Perenn, eller persisterande, allergi beror oftast på en överkänslighet mot pälsdjur eller kvalster och symtomen kan visa sig året runt. Kattallergi är den vanligaste formen av perenn allergi i Sverige men allergi mot hund, häst och andra pälsdjur förekommer också. Ofta är det svårare att ställa diagnos på perenn allergi, eftersom långvarig nästäppa kan ha andra orsaker och det inte är lika lätt att se ett samband mellan symtomen och kontakt med allergenet. Det kan hända att du behöver göra ett allergitest för att ta reda på vad det är som ligger bakom besvären.

Symtomen för perenn allergi liknar de som uppstår vid pollenallergi, även om nästäppan brukar vara värre vid persisterande allergi. Katt- och kvalsterallergen är små och går gärna ner i de nedre luftvägarna, vilket kan leda till astmabesvär.

Andra typer av allergi

Matallergi innebär att kroppen är överkänslig mot vissa födoämnen och är särskilt vanligt hos barn. Bland små barn är allergi mot komjölk och ägg vanligast, medan lite äldre barn oftast reagerar på nötter och jordnötter. Symtomen visar sig oftast på huden i form av eksem eller nässelutslag, eller i tarm och mage. Illamående, kräkningar, förstoppning, klåda i munnen och svullna läppar kan vara symtom på matallergi. I sällsynta fall kan födoämnesallergi och även allergi mot bi- och getingstick leda till anafylaktisk chock, vilket är ett livshotande tillstånd som kan orsaka akut andnöd och blodtrycksfall.

Kontaktallergi är en allergiform som orsakar eksem vid direktkontakt med ett ämne som man är allergisk mot. I Sverige är nickelallergi den vanligaste formen av kontaktallergi, men många får även allergiska besvär när de kommer i kontakt med parfym och andra starka doftämnen.