Prosit! Kan du inte sluta nysa - du kan vara allergisk

Kille i skogen snyter sig

Anledningen till att vi nyser är att ett främmande ämne har fastnat i näsans slemhinnor och gjort dem irriterade och inflammerade. Nysningar är näsans sätt att göra sig av med de främmande ämnena, som damm, slem och allergener. Det är vanligt att kroppen reagerar med nysningar i samband med förkylning.

Men om du ofta får nysattacker då du nyser ovanligt många gånger i sträck kan det i själva verket röra sig om allergi.

Om dina nysningar beror på allergi har du troligtvis även andra symtom, som rinnsnuva, nästäppa och irriterade och kliande ögon. Över 70 procent av alla allergiker har symtom från både ögon och näsa. Om du nyser ofta men inte har en förkylning är det viktigt att ta besvären på allvar. Om symtomen beror på allergi betyder det nämligen att det pågår en inflammation i näsans och svalgets slemhinna. Ofta är även luftrören påverkade vilket ger astmasymtom. Kontakta en läkare som kan göra en allergiutredning och hjälpa dig att hitta mediciner som kan bromsa sjukdomsförloppet och lindra besvären. Du ska inte behöva acceptera att din livskvalitet sänks på grund av att du har allergi.

Nysningar året runt eller bara ibland?

Ofta är det är allergisk rinit som spökar när man lider av upprepade nysningar. Allergisk rinit innebär att kroppens immunförsvar överreagerar när det kommer i kontakt med vissa ämnen, som kallas för allergener. Allergin kan vara säsongsbunden eller ihållande året runt och orsakas oftast av luftburna allergen. Björk- och gräspollen är den vanligaste orsaken till att man får upprepade nysattacker under vissa tider på året. Besvären förvärras under pollenblomningen, då många allergiker förutom de vanliga symtomen också känner sig trötta och hängiga. Helårsrinit (perenn rinit) orsakas ofta av allergi mot pälsdjur eller kvalster. Det finns även icke-allergisk rinit, som utlöses av tobaksrök, parfym, temperaturväxlingar, starka dofter, luftföroreningar och andra miljöfaktorer.

Behandling mot nysningar

Oavsett om dina nysningar beror på icke-allergisk eller allergisk rinit finns det hjälp att få. Båda sjukdomarna behandlas genom att man försöker dämpa inflammationen och förhindra kroniska besvär. Förutom att sköta dina mediciner finns det vissa saker som du själv kan göra för att må bra trots allergin.

  • Undvik de allergener som utlöser nysningarna så gott det går.
  • Undvik tobaksrök.
  • Sov med huvudet höjt, till exempel genom att använda en extra kudde. Då lättar trycket på slemhinnan i näsan och symtomen kan bli bättre.
  • Skölj näsan med vatten eller koksaltlösning för att få bort allergener i näsgången.
  • Pröva receptfria antihistamintabletter - de brukar vara effektiva mot kortvariga och lindriga symtom av allergisk rinit.
  • Vid långvariga eller lite svårare symtom kan nässpray med kortison användas för att hämma inflammationen i nässlemhinnan. Det finns även nässpray som innehåller både antihistamin och kortison vilket dämpar inflammationen samt ger en snabb effekt på de symtom som orsakas av just histamin - där nysningar är just ett sådan klassiskt exempel.
  • Om man har svår allergi och inga läkemedel hjälper kan det bli aktuellt att göra en allergivaccinering. Då får man under flera år injektioner med små mängder av allergenet för att kroppen gradvis ska lära sig att tolerera det.