Medicinering

Medicinering

Läkemedelsbehandling vid KOL ges med två målsättningar. För det första skall läkemedlen lindra symtom och för det andra ska de förebygga exacerbationer. Effekten av den symtomstyrda behandlingen bedöms vid varje besök och läkemedelsbehandlingen påbörjas och avslutas beroende på vilken effekt läkemedlen har på patientens symtom. 

Hos dem som ofta har exacerbationer ges läkemedel för att förebygga exacerbationer. Denna behandling skall jämföras med annan förebyggande behandling, t ex behandling av högt blodtryck eller höga blodfetter, och effekten kan därför inte utvärderas vid varje besök. Denna behandling blir därför långvarig och fortgår under många år.

Läkemedel som används vid KOL är av två slag, luftrörsvidgande och exacerbationsförebyggande. Vissa luftrörsvidgande läkemedel förebygger även exacerbationer. Av luftrörsvidgarna väljs i första hand s k antikolinergika (Spiriva®, Atrovent®) men även långverkande (Formatris®, Serevent®, Oxis®) och ultralångverkande (Onbrez®) s k beta-stimulerare kan användas vid långtisdsbehandling. För att förebygga exacerbationer ges kortison i inhalationsform i kombination med långverkande beta-stimulerare (Seretide®, Symbicort®). Det är av största vikt att patienten känner sig trygg med sin inhalator och kan använda den korrekt vid alla inhalationstillfällen. Uppföljning av inhalationstekniken bör ske kontinuerligt.

Svår KOL leder ibland till kronisk andningsinvaliditet vilket skall behandlas med syrgas. Syrgasbehandling skall helst ges 24 timmar per dygn och minst 16 timmar per dygn. Det rör sig alltså om en kronisk behandling som innebär att den sjuke har syrgas med sig i alla situationer. Syrgasen tillförs vis en näsgrimma som med en slang är kopplad till en syrgaskälle.

Vid KOL är det viktigt att även beakta förekomst av andra sjukdomar. Många som lider av KOL har även hjärtsvikt vilket kan bidra till symtomen, framförallt andnöd. Det är inte ovanligt att personer som lider av KOL även har urkalkning av skelettet och benskörhet. Eftersom infektioner är ett stort problem vid KOL är det viktigt att man vaccinerar mot influensa och mot lunginflammation. 
Exacerbationer vid KOL behandlas akut med inhalation av luftrörsvidgande läkemedel samt ofta med kortisontabletter. Ofta ges, efter den akuta behandlingen, behandling med kortisontabletter och antibiotika. Vid svåra exacerbationer och akut andningssvikt läggs patienten in på sjukhus för läkemedelsbehandling och andningshjälp.