Gravid med astma eller allergi

Om du är gravid och har astma eller allergi är det kanske mycket du undrar över. Hur påverkas sjukdomen av graviditeten? Kan fostret skadas av astma- och allergimedicinerna? Finns det något man kan göra för att inte barnet ska få astma eller allergi? Är det något annat man ska tänka på?

Det kan vara skönt att veta att du i de allra flesta fall kan fortsätta att leva som vanligt även under graviditeten. För vissa kan sjukdomen försämras, medan andra inte märker någon förändring alls, eller i själva verket känner sig bättre. I vilket fall som helst är det extra viktigt att du är noggrann med att ta dina mediciner under den här tiden.

Astma och graviditet

Det finns inget samband mellan långvarig behandling med astmamediciner och för tidig födsel eller fosterskador. De allra flesta kan fortsätta att ta inhalationskortison, luftrörsvidgande medel och antileukotriener som förut. Däremot brukar man inte påbörja behandling med antileukotriener under graviditeten om man inte har tagit dem innan.

Om du känner att din astma blir sämre under graviditeten kan det hända att du behöver en högre dos eller att behandlingen behöver justeras. En underbehandlad astma som kan leda till astmaattacker är en större risk för fostret än de eventuella risker som medicinerna kan ha. Därför är det viktigt att ha nära kontakt med sin läkare när man är gravid.

Allergi och graviditet

Nästäppa

Allergiker som brukar besväras av nästäppa, märker ibland att symtomen förvärras under graviditeten. Det beror på att kroppens organ och vävnader ibland svullnar när man är gravid, vilket även påverkar nässlemhinnan. Ibland påverkas även luktsinnet. Om du redan använder nässpray med antihistaminer eller kortison mot din allergiska nästäppa kan du fortsätta med det även när du är gravid, eftersom medicinerna inte påverkar fostret. Antihistamintabletter används sällan mot nästäppa men om du tar dem av andra skäl är det bra att välja en nyare sort som inte orsakar trötthet. Kortisontabletter brukar inte heller användas mot nästäppa vid graviditet.

Astmatiker som även är allergiska behöver vara extra uppmärksamma på att deras näsbesvär är välbehandlade under graviditeten. Annars kan astman förvärras och utsätta fostret för risk. Om du inte har varit allergisk tidigare, men blir det under graviditeten kan du få samma behandling som en icke-gravid person.

Om du använder vanliga avsvällande förkylningssnässpray under graviditeten ska du vara noga med att inte använda dem längre än vad som står på förpackningen. Avsvällande nässpray kan i längden nämligen förvärra nästäppan och ge fortsatta problem efter förlossningen. Istället för nässpray kan du pröva att höja huvudändan på sängen med några böcker, så att huvudet kommer upp lite högre under natten. Allergisk nästäppa kan också lindras av nässköljning med koksaltlösning.

Eksem

Om du har allergiskt eksem är det vanligt att det förvärras under de första graviditetsveckorna. Det bästa du kan göra i det läget är att fortsätta undvika det som utlöser eller försämrar eksemet. Det är också viktigt att hålla huden mjuk med krämer och behandla med kortisonsalva efter behov. Både hudkrämer och svag kortisonsalva finns att köpa receptfritt på apotek och anses vara ofarliga vid graviditet. Det är bara de allra starkaste kortisonsalvorna och krämer med kalcineurinhämmare som bör undvikas. Kortisontabletter eller kortisonsprutor kan användas efter samråd mellan hudläkare och förlossningsläkare. Undvik också behandlingar med tjära och naturmedel, eftersom det inte finns tillräckligt med studier om hur de påverkar fostret. Du kan fortsätta med din UVB-ljusbehandling medan PUVA-behandling inte rekommenderas.

Allergivaccinering

En allergivaccinering kan ta från tre till fem år och ska inte påbörjas när man är gravid. Men om du redan har börjat en vaccinering kan du förmodligen fortsätta med sprutorna, förutsatt att du har nått full dos av vaccinet utan att få några allvarliga reaktioner. Prata med din läkare först, så att ni kan gå igenom de risker som finns.

Förebygga astma och allergi hos barnet?

Förmodligen är det en kombination av livsstil, miljö och arv som avgör vem som får astma eller allergi, så därför är det svårt att säga hur man bäst förebygger sjukdomarna hos barn.

Det man kan säga med säkerhet är att tobaksrök ökar risken för astma hos det ofödda barnet. Att undvika rökiga miljöer och inte röka själv är det viktigaste du kan göra för att skydda ditt barn mot dålig lungfunktion och luftvägsbesvär, både medan du är gravid och under småbarnsåren. Prata med din läkare om du behöver använda nikotinersättningsmedel för att sluta röka, eftersom en del medel inte rekommenderas under graviditeten.

Amning skyddar barnet mot virusinfektioner och astmaliknande besvär i luftvägarna och rekommenderas därför tills barnet är fyra till sex månader. Däremot är det oklart om amning skyddar mot allergier och eksem. Forskarna vet inte heller exakt hur fostret påverkas av att det finns pälsdjur hemma, men man brukar inte rekommendera att familjen gör sig av med sina husdjur innan barnet har fötts.

Vissa studier tyder på att den blivande moderns kost kan skydda barnet mot allergier men mer forskning behövs på området. Generellt sett brukar man rekommendera att gravida äter en varierad och näringsrik kost och inte utesluter någon mat av rädsla för att barnet ska bli allergiskt.