Amning och behandling av astma eller allergi

Om du har astma eller allergi och vill amma kanske du undrar om det är något särskilt du ska tänka på. Det är helt naturligt. Då kan det vara skönt att veta att amning och behandling av astma eller allergi i de allra flesta fall inte leder till några problem och att du kan fortsätta att ta din medicin som vanligt. Även i de fall då läkemedlet förs över till bröstmjölken är koncentrationen i de flesta fall så låg, att riskerna för det nyfödda barnet är väldigt små.

I Sverige rekommenderas helamning i fyra till sex månader och det gäller även om du tar medicin för astma eller allergi. Amning har många fördelar och kan skydda barnet mot luftvägsinfektioner, astma, eksem och komjölksallergi under de första levnadsåren.

Amning och astma

Som nybliven mamma är det viktigt att du mår bra och inte har några symtom från din astma. Behandling av astma vid amning brukar inte skilja sig från den behandling som du fick när du var gravid, men prata gärna med din läkare om du är osäker på vad som gäller, eller om du tror att din dos behöver ändras. Många av astmamedicinerna har använts länge av både gravida och ammande kvinnor, utan att barnet har fått några biverkningar och de anses därför säkra. Även de nyare preparaten anses ofarliga vid amning, men har inte testats i samma utsträckning.

Amning och allergi

Även när det gäller allergier är det viktigt att du är välbehandlad som nybliven och ammande mamma. Om du använder receptfria nässprayerögondroppar eller allergitabletter kan du i de flesta fall fortsätta att ta din medicin som vanligt. Tidigare rekommenderades framförallt äldre, antihistamintabletter till ammande kvinnor, men nackdelen med dem är att de ofta orsakar trötthet. Trots att de nyare preparaten inte har testats lika länge anses risken för barnet vara mycket liten. Tveka inte över att kontakta din läkare om du är osäker på vad som gäller. En läkare kan också skriva ut starkare mediciner om inte de receptfria hjälper. Kortisontabletter och kortisonsprutor brukar dock inte användas till ammande kvinnor om det inte finns särskilda skäl.

Om du har allergiskt eksem kan du fortsätta att använda kortisonsalva och UVB-ljusbehandling när du ammar. PUVA-ljusbehandling rekommenderas däremot inte. Undvik också krämer med kalcineurinhämmare och behandlingar med tjära och naturmedel, eftersom det inte finns tillräckligt med studier om hur de påverkar bröstmjölken. Eksem runt eller på bröstvårtan kan förstås vara särskilt besvärligt. Använd i så fall mjukgörare eller svag till medelstark kortisonsalva efter att barnet har ammat och var noga med att tvätta bort krämrester med lite bröstmjölk innan du ammar nästa gång. Det är viktigt att behandla eksem på bröstvårtan, så att du kan fortsätta att amma.

Fördelar för barnet

För barnet är amning positivt av flera anledningar. Studier har visat att helamning i fyra månader kan minska risken för astma och astmasymtom hos barn upp till fyra års ålder. Det beror på att amning skyddar mot infektioner, vilket i sin tur minskar risken för så kallad förkylningsastma hos små barn. Även delamning kan till viss del skydda mot tidiga astmabesvär hos barnet.

Amning kan också minska risken för eksem, framförallt hos barn med allergiska föräldrar, och komjölksallergi. Däremot har man inte kunnat bevisa att amning skyddar mot andra typer av allergi.