Symtom vid KOL

Symtom vid KOL

Eftersom KOL huvudsakligen drabbar rökare och eftersom det tar en viss tid att utveckla sjukdomen är KOL sällsynt hos personer som är yngre än 45 år. Det krävs ofta mer än 20 års rökning innan sjukdomen utvecklats så att diagnos kan ställas.

Sjukdomen debuterar ofta långsamt och personer med KOL brukar kunna "vänja" sig vid att ha symtom och all tänker inte på att konditionen långsamt blir sämre, att man blir mer och mer andfådd vid allt mindre ansträngning och att infektionerna kommer tätare. Till en början tenderar luftvägsinfektioner att komma oftare och pågå under längre tid. Istället för en "förkylning" om året, som försvinner inom 8-10 dagar, har man flera infektionsperioder som varar i två eller fler veckor.

Efter en tid uppkommer andnöd vid promenad i uppförsbackar och det börjar bli svårt att hålla jämna steg med andra, jämnåriga, personer. Vid svårare sjukdom utvecklas infektionsperioderna till allt svårare och mer långvariga exacerbationer och andnöden kommer redan vid promenad på plan mark eller till och med i vila. Vid svår KOL kan andningsinvaliditet utvecklas vilket kräver kontinuerlig behandling med syrgas.