Lär dig hantera astmaanfall hos barn

Diagnos astma

När ett barn får astmaanfall beror det ofta på en kombination av olika faktorer. Barnet har kanske utsatts för ämnen som han eller hon inte tål samtidigt som barnet har en virusinfektion, vistas i kyla eller har ansträngningsastma.

Det är särskilt i början av astmasjukdomen och vid kraftiga astmaanfall som känslan av andnöd kan skapa stor oro. Därför är det viktigt att man inte drabbas av panik.

Stöd barnet genom att uppträda lugnt och rationellt. Hjälp barnet med medicinen och lätta lugnt på åtsittande kläder. Bäst är att sätta barnet med armbågarna mot knäna eftersom det underlättar andningen. Se alltid till att barnet har fria luftvägar och ge barnet vatten att dricka om han eller hon vill det. Om besvären inte går över och om barnet är svårt att få kontakt med ska du ringa ambulans. I den finns medicin som omedelbart häver anfallet.

Många barn får astmaanfall särskilt på natten, tidigt på morgonen, efter kraftig ansträngning eller när han eller hon har andats in något ämne som retar luftrören.

Några beskriver astmaanfall som ett tryck över bröstet eller som ett band som dras åt runt bröstkorgen. Andningen upplevs ofta som pipande och väsande. Långvarig, irriterande hosta och en ökad produktion av segt slem brukar också förekomma.

Inget barn ska behöva gå omkring och må dåligt av sin astma. Idag finns bra behandlingar som gör att de allra flesta kan slippa eventuella astmaanfall.