Inhalatorer för barn

Astmainhalator

För både barn och vuxna är det vanligast att man andas in sin astmamedicin genom munnen med en så kallad inhalator. Medicinen kommer då oftast i form av spray eller pulver men finns även i vätskeform som inhaleras med något som kallas nebulisator.

Både det inflammationsdämpande kortisonet som astmatiker tar regelbundet och den luftrörsvidgande medicinen som tas vid behov kan inhaleras. Fördelen med en inhalator är att den levererar medicinen direkt i lungorna där den behövs, så att symtomen kan lindras snabbt. Det finns en mängd inhalatorer i olika storlekar och med varierande funktioner på marknaden, som i olika grad hjälper barnet att verkligen göra rätt. Ditt barns ålder och koordinationsförmåga påverkar också vilken inhalator som passar bäst.

För att öka chanserna till att astmabehandlingen ska lyckas, är det därför bra att låta barnet vara med och prova ut en inhalator för att direkt kunna avgöra om barnet klarar inhalatorn. Låt gärna honom eller henne bekanta sig med inhalationsutrustningen innan det är dags att ge den första dosen. Försök sedan att göra användandet av inhalatorn till en del av vardagen, precis som att borsta tänderna, och förklara varför det är viktigt att inte slarva med medicinen. För att medicinen ska få full effekt, är det viktigt att du känner dig trygg med hur du ska göra för att det ska bli rätt. Tveka inte att kontakta din läkare eller ditt apotek om du behöver råd eller är osäker på om ditt barn får i sig rätt dos.

Hur vet jag att mitt barn får i sig medicinen?

Alla inhalatorer som finns tillgängliga idag har relativt god förmåga att leverera astmaläkemedlet till lungorna. Men det är inte alla som ger feedback på om de används rätt eller fel. Det kan leda till att astmatiker inte får den behandling de behöver fast de använder sin inhalator varje dag. Därför bör du som förälder välja en inhalator med återkopplingsfunktioner till ditt barn. En sådan inhalator kan tala om dels när en korrekt dos matats fram i inhalatorn och dels att en korrekt dos andats in tillräckligt bra. Det gör till exempel att man vet när man måste andas in igen för att få i sig dosen och därmed kan undvika omedveten underbehandling. Det är inte minst vikigt när barn skall använda sin pulverinhalator. I nyare inhalatorer är det vanligt att det finns ett räkneverk som anger hur många doser som finns kvar. Det hjälper dig att veta när inhalatorn är tom.

Hur används en barninhalator?

Spray

För barn under sex år brukar det fungera bra med en spray som kopplas till en andningsbehållare, en så kallad spacer. Läkemedlet pumpas då först ut i behållaren och barnet kan andas in det i sin egen takt. De allra minsta barnen behöver även använda en tätslutande mask runt mun och näsa men från tre års ålder kan de använda munstycket utan mask. Några sprayer aktiveras även av inandningen och dessa kan vara ett bra alternativ för de mindre barnen.

Om två doser behövs ska de tas var för sig. Har barnet andats in kortison behöver munnen sköljas för att undvika svampinfektion i mun och svalg. Rengör även mask och hud om barnet har använt en mask. En del vanliga sprayer har inga räkneverk och därför är det viktigt att hålla koll på hur många doser barnet har tagit och att ha en ny inhalator på lager när det börjar närma sig de sista doserna. Följ instruktionerna noggrant.

Pulverinhalator

Från ca sex års ålder använder de flesta som har astma i Sverige numera av pulverinhalatorer som aktiveras av inandningen. För vuxna är pulverinhalatorer i regel lättare att använda än sprayinhalatorer men för små barn kan det vara svårt att få till rätt inandning och de brukar därför användas först vid fem till sex års ålder. Vissa pulverinhalatorer får man ladda själv, medan andra kommer färdigladdade med upp till 200 doser.

Om två doser behövs ska de precis som med sprayinhalatorn tas var för sig, dvs. efter varandra. Vissa pulverinhalatorer har återkopplingsfunktioner som visar om barnet har fått i sig rätt dos eller inte. Det gör att föräldern kan säkerställa att barnet får i sig sin medicin i högre utsträckning. Det kan till exempel vara ett klickljud eller teckenfönster som ändrar färg baserat på om barnet har andats in dosen rätt eller inte. Vissa inhalatorer lämnar även efter sig en söt smak efter att läkemedlet andats in. Många nyare pulverinhalatorer har räkneverk som anger hur många doser som finns kvar. Se till att ha en ny inhalator hemma innan doserna är slut i den gamla.

Nebulisator

En nebulisator omvandlar flytande läkemedel till en fin aerosol som andas in genom ett munstycke eller en mask. Den lämpar sig väl för barn, eftersom man kan fortsätta att andas som vanligt när man tar medicinen. Be din läkare eller annan vårdpersonal visa hur nebulisatorn fungerar.