AllmänhetVårdpersonal
  • Dymista®

    Effektivare och snabbare symtomlindring än en nasal steroid.*

    Läs mer
  • Novolizer®

    Valet av inhalator är viktigt för astmakontroll. Välj Novopulmon® Novolizer®.

    Läs mer

Dymista® (flutikason/azelastin) R01AD, Rx. F. Indikation: Lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig. Läkemedelsform: Nässpray, suspension. Styrka: nässpray 125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning, spraybehållare. Förpackningar: 120 doser (F), 3 x 120 doser (F). Produktresumén senast granskad 2018-05-18. För mer information och pris: www.fass.se
Novopulmon® Novolizer® (budesonid), Inhalationspulver 200μg & 400μg, 200 doser. Rx. F. R03BA02. Indikation: Underhållsbehandling av astma. Produktresumé senast uppdaterad 2018-02-02. För fullständig information se www.FASS.se


Pollenkalendern

Håll koll på pollensäsongen

Om du vill hålla koll på pollensäsongen på ett enkelt och snyggt sätt kan du beställa pollenkalendern kostnadsfritt här på Astma- & Allergilinjen.

Beställ pollenkalendern
Nyhetsbrev från Meda

Nyhetsbrev från Meda

Prenumerera på Medas nyhetsbrev och ta del av nyheter, information och utbildningar som kan vara till nytta i din kliniska vardag. Nyhetsbrevet sammanställs och distribueras av Meda.

Prenumerera här!

Återkopplingsfunktioner

Novolizer visar patienten när det blir rätt genom unika återkopplingsfunktioner. Vid varje inhalation får patienten veta att han eller hon fått i sig sin dos.

Läs mer om Novolizers återkoppling