Astmabehandlingens mål

Barn som springer

Behandling av astma fokuserar främst på att dämpa den kroniska inflammationen i luftrören. Detta görs med hjälp av läkemedel. Barn som har allergisk astmamåste också undvika de allergener som barnet inte tål.

Målsättning vid behandling av barnastma är att uppnå symtomfrihet eller endast lindriga symtom. Barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär och kunna sova lugnt på nätterna utan att störas av sin astma.

Det är endast vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion eller ofrivillig kontakt med ämnen som barnet inte tål, som besvär möjligen kan accepteras. Dessutom ska man sträva efter att uppnå en normal ansträngningstolerans, barnet ska ha behov av så lite snabbverkande luftrörsvidgare som möjligt. En målsättning bör också vara att barnet ska ha en normal eller nästan normal lungfunktion.

Läs om Novolizer.

Enligt Läkemedelsverket är målet med astmabehandling följande:

  • symtomfrihet
  • ingen begränsning av dagliga aktiviteter
  • normal lungfunktion
  • inga störande biverkningar av behandlingen
  • inget behov av symtomatisk behandling

Läs Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation (PDF)