Olika allergener kan orsaka anafylaxi

Nötter kan vara orsak till anafylaxi

Anafylaxi kan utlösas av ett flertal allergen. Även fysikaliska, stimuli såsom ansträngning, kan utlösa anafylaxi. Vilket allergen som gett upphov till anafylaxin kan vara uppenbart, men ibland har patienten varit utsatt för flera saker samtidigt och då är det svårare att veta vad som orsakade symtomen. Här kommer några vanliga exempel:

Livsmedel

Hos barn är ägg, komjölk, jordnötter, trädnötter, olika frön, fisk och vete de vanligaste födoämnena som utlöser anafylaxi. Barn som haft anafylaxi mot ett visst födoämne, har en så pass svår allergi mot detta, att man inte kan räkna med att barnet ska växa ur denna allergi.

Hos tonåringar och vuxna är jordnötter, trädnötter, fröer, fisk och skaldjur de vanligaste utlösande faktorerna.

Man kan utveckla allergi mot nästan alla livsmedel. Som t.ex. frukter, grönsaker, rotfrukter, baljväxter och kryddor. Samtliga av dessa kan ge upphov till anafylaxi hos den som är extra känslig.

Hos extremt känsliga personer kan anafylaxi uppstå vid mycket små exponeringar. Det kan räcka om en person som är extremt allergisk mot jordnötter kysser någon som just har ätit jordnötter och har minimala jordnötsrester kvar i munnen.

Mediciner

Anafylaxi orsakad av läkemedel är ovanligt men förekommer framförallt hos vuxna. Penicilliner är den vanligaste läkemedelsgruppen att utlösa en anafylaktisk reaktion. Det är ungefär dubbelt så vanligt att det inträffar vid intramuskulär eller intravenös administration jämfört med oral administration och det gäller för samtliga läkemedel.

Andra läkemedel som ofta förknippas med allergiska reaktioner:

  • Aspirin
  • Malarialäkemedel
  • Sedativa hypnotika
  • Anestetika
  • Antipsykotika
  • Antihypertensiv behandling.

Latex

Naturgummilatex är vanligt i undersökningshandskar, ballonger, badleksaker, bälten, kondomer, elastiska band, suddgummin, sportutrustning, medicinska produkter, handskar och en del skor. Hudexponering ger inte upphov till anafylaxi.

Latexallergi kan börja som lokal hudirritation. Progression till anafylaxi inträffar framför allt i samband med en uttalad slemhinnekontakt och samtidig exponering för latex såsom vid gynekologisk eller rektal undersökning, bukoperation etc.

Vid latexallergi förekommer IgE-korsreaktivitet mellan vissa livsmedel från växtriket, men denna allergiform ger sällan upphov till anafylaxi. Födoämnena ifråga är avokado, bananer, kastanjer och kiwi.

Insektsgift

Bin och getingar är de insekter som står för det största problemet vad gäller anafylaxi på grund av insektsstick.

Motion

I sällsynta fall kan personer drabbas av anafylaxi under eller strax efter träning. Hos personer som är känsliga mot vissa livsmedel (exempelvis vete, selleri, morot eller skaldjur) eller vissa läkemedel (exempelvis acetylsalicylsyra) kan anafylaxi uppstå om dessa intas före ansträngning - även om de inte annars brukar ge upphov till en allergisk reaktion.

Övrigt

Mindre vanliga utlösande faktorer är exponering för luftburna allergen (exempelvis från katt, gnagare eller häst), mänsklig sädesvätska och kalla temperaturer. I vissa fall kan en specifik orsak inte identifieras och detta tillstånd kallas idiopatisk anafylaxi. En mycket speciell allergiform mot rött kött har nyligen uppmärksammats. Denna uppstår efter fästingbett och ses från tonåren och uppåt. Karakteristiskt är att de allergiska symptomen som i värsta fall kan övergå i anafylaxi uppkommer efter 3-6 timmar efter intag av en måltid med kött från fyrbenta djur.

EpiPen och EpiPen Jr (adrenalin) ATC-kod: C01CA24, Rx. F. Indikation: Akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Styrka: EpiPen 0,3 mg respektive EpiPen Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Produktresumén senast granskad: 2020-11-09. För ytterligare information och pris: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00