Symtom vid barnastma

Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna. Symtom vid barnastma visar sig som slemhinnesvullnad, ökad slemproduktion, episoder av sammandragna luftrör samt ofta lättirriterade luftvägar. Astma kan både orsakas och förvärras av exempelvis luftvägsinfektioner, ansträngning, allergier och tobaksrök.

Försämring av barnastma beror ofta på en virusinfektion i luftvägarna, som hos många astmatiker inte bara leder till hosta, snuva, ont i halsen och andra förkylningssymtom. Andra symtom är att luftrören dras samman, slemavsöndringen ökar och att det blir tungt att andas. Under infektionsperioder, det vill säga under höst och vårvinter, har många barn som mest besvär.

Efter förskoleåldern blir allergi en allt vanligare orsak till astma. Astma hos skolbarn har oftast ett allergiskt inslag, framför allt allergi mot djur och pollen. En del utvecklar också känslighet för mindre vanliga allergen som exempelvis dammkvalster och mögelsvamp. För de barn som är allergiska mot djurdamm innebär skolmiljön ofta ökade besvär. Partiklar från djur i skolkompisarnas kläder ger ofta astmasymtom och ett större behov av medicinering. Pälsdjursallergiska barn måste naturligtvis undvika att ha djur hemma som de inte tål.

Astmaanfall

Ett astmaanfall utlöses ofta av en kombination av olika faktorer. Om till exempel ett barn, som är överkänsligt mot björk, får en virusinfektion under björkblomningen kan astmasymtomen öka extra mycket. Många astmatiska barn får också symtom i samband med ansträngning. Det märks framför allt som hosta, andnöd och/eller pipande andning. Symtomen uppträder oftare vid kallt eller blåsigt väder. Ibland kommer symtomen först vid mycket kraftig ansträngning, som till exempel vid tävlingsidrott.

Ett barn med ansträngningsastma kan mycket väl klara av idrott. I stället för att begränsa motionerandet vid ansträngningsastma bör barnet lära sig klok uppvärmning samt att ta luftrörsvidgande medicin förebyggande inför ett träningspass. Då kan barnet/ungdomen tolerera fysisk ansträngning, ibland till och med på tävlingsnivå. Ansträngningssymtomen blir med rätt behandling ofta lindrigare med tiden. Många gånger kan symtom på astma undvikas helt med regelbunden astmabehandling.

Sluta röka

Speciellt tobaksrök kan ofta ge ökade astmasymtom och förhindra att astman blir välkontrollerad. Föräldrars rökning är den enskilt största orsaken till att astmasymtom ökar hos små barn. En dammig omgivning och starka dofter kan också förvärra barnastma.