Rinit hos barn – förekomst och samsjuklighet

Publicerad: 2015-03-20

Marit Westman
MD, ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
PhD, Karolinska Institutet

Rinit (”snuva”) innebär inflammation i nässlemhinnan och ger symtomen nästäppa, rinnande näsa och nysningar. Rinit som inte beror på förkylning brukar delas in i allergisk rinit (ofta kallad hösnuva) och icke allergisk rinit (icke allergisk snuva). Vid allergisk rinit orsakas symtomen av en allergisk reaktion mot något visst ämne (t ex björkpollen) och man har då allergiantikroppar (IgE) mot ämnet. Icke allergisk rinit är ett samlingsbegrepp för olika typer av snuva som inte beror på infektion eller allergi (man har inga allergiantikroppar). Många individer som är pollenallergiska får symptom från munhålan och svalget när de äter vissa färska frukter, grönsaker eller nötter, något som kallas oralt allergisyndrom (OAS).

I två olika studier1,2 från BAMSE-projektet har vi försökt belysa förekomst, naturalförlopp och samsjuklighet för allergisk och icke allergisk rinit. Vi fann att både allergisk och icke allergisk rinit var vanligt hos barn, men de två typerna av rinit hade olika prognos. 5,4 % hade allergisk rinit redan vid 4 års ålder. Nästan 9 av 10 fortsatte att ha sin sjukdom upp till 8 års ålder. Många nya barn insjuknade mellan 4 och 8 år då förekomsten var 14,0 %. Icke allergisk rinit var ännu vanligare än allergisk rinit vid 4 år (8,1 %) men i motsats till de med allergisk rinit tillfrisknade 7 av 10 barn upp till 8 år. Nya barn insjuknade varpå 6.3 % hade icke allergisk rinit vid 8 år. Symptom på björkpollenallergi ökade från 2,5 % vid 4 år, 10,6 % vid 8 år till 17,8 % vid 16 år.

Bland barn med allergisk rinit var det vanligt både med astma och med eksem. 26-28 % hade astma vid 4 respektive 8 års ålder. 50 % hade eksem vid 4 år och 31 % vid 8 år. Men inte bara barn med allergisk rinit utan även de med icke allergisk rinit hade oftare astma och eksem än barn utan rinit. Förekomsten var dock något lägre än bland barn med allergisk rinit.

Något som tidigare inte varit känt är förekomsten av oralt allergisyndrom hos barn. Hos vuxna uppskattas minst 70 % av björkpollenallergiker ha OAS. Vi fann att vid 8 års ålder hade 31 % av barnen med allergisk rinit orsakad av björkpollen OAS och vid 16 års ålder 63 %. Förekomsten verkar således stiga med ökande ålder.

Sammanfattningsvis verkar både allergisk och icke-allergisk rinit vara vanligt redan i förskoleåldern. De som fått allergisk rinit i tidig ålder kommer med största sannolikhet att ha sin sjukdom i många år och vissa dessutom att ha symtom på astma, eksem eller oralt allergisyndrom.

Rinit hos barn
Klicka på bilden för att se en större version

1. Westman et al, Natural course and comorbidities of allergic and nonallergic rhinitis in children (JACI, 11/2011; 129(2):403-8. DOI: 10.1016/j.jaci.2011.09.036)

2. Westman et al, Early childhood IgE reactivity to pathogenesis-related class 10 proteins predicts allergic rhinitis in adolescence (JACI, 12/2014; DOI: 10.1016/j.jaci.2014.10.042)