Symtom vid astma är inte alltid tydliga

Symtom vid astma kan yttra sig på flera olika sätt. Vanliga symtom är:

  • Episoder med pipande/väsande andning och hosta. Besvären kan uppträda vid kontakt med allergen eller irriterande ämnen. Besvär kan även uppstå i samband med luftvägsinfektioner, lek/fysisk ansträngning eller kallt väder
  • Hosta och pipande/väsande andning på natten eller vid ansträngning
  • Symtomfria intervall mellan astmaanfallen

En del personer har inte lika tydliga symtom på astma. Ibland kan något av följande vara det enda tecknet på astma:

  • Långvarig hosta i samband med och efter luftvägsinfektion - besvären kan visa sig både dag- och nattetid under flera månader
  • Pipande andning eller hosta vid skratt, lek, fysisk ansträngning och kall väderlek
  • Ökad andfåddhet
  • Trötthet och/eller dålig ork
  • Ständiga eller periodvisa harklingar
  • Hos små barn, framför allt de som är under 1,5 - 2 år, kan rosslande andning ge misstanke på astma.