Kan anafylaxi förebyggas?

mamma och barn med anafylaxi i gräset

Personer som har haft anafylaxi ska utredas för att ta reda på vad de är allergiska mot. När man känner till vad som orsakat reaktionen kan åtgärder vidtas för att minska risken att en ny reaktion ska uppstå genom att man av misstag fått i sig det man är allergisk emot.

Människor med svår födoämnesallergi och risk för anafylaxi ska uppmanas att vara vaksamma och kontrollera vad de äter. Vid multippel födoämnesallergi eller allergi mot baslivsmedel kan dietist ofta ge bra råd. Vid svår allergi och med en stor risk att reagera på mycket små mängder behöver patienten noggrant granska innehållsförteckningar på matvaror.

Det blir allt vanligare att flygresenärer informeras om återhållsamhet för till exempel nötter på grund av risk för svår allergi hos en medpassagerare. Att en mycket liten luftburen dos skulle kunna ge upphov till anafylaxi har inte visats. Man får dock ha förståelse för oron att få en allergisk reaktion i ett flygplan uppe i luften.

EpiPen och EpiPen Jr (adrenalin) ATC-kod: C01CA24, Rx. F. Indikation: Akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Styrka: EpiPen 0,3 mg respektive EpiPen Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Produktresumén senast granskad: 2020-11-09. För ytterligare information och pris: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00