Tips för att undvika astmabesvär

Flicka cykelhjälm

Det finns flera tips som astmapatienter kan ha nytta av för att hålla sjukdomen under kontroll. Vanliga luftvägsinfektioner kan utlösa och förvärra astmasymtomen, därför bör exponering för sådan smitta minimeras. Patienter med allergisk astma behöver också tänka på att helt undvika exponering för de allergener som de inte tål.

Damm kan innehålla ämnen som är allergiframkallande. Därför är det bra att försöka städa på ett sätt som gör att dammet inte virvlar omkring. Att våttorka där det är möjligt kan underlätta eller att använda ett extra fint filter i dammsugaren.

Ett normalstädat, välventilerat, rökfritt hem är den bästa miljön för både barn och vuxna med astma.

Uppmuntra till fysisk aktivitet

Det är viktigt att även uppmuntra till fysisk aktivitet och att hitta en lämplig motionsform. Motion främjar på många sätt hälsan för både barn och vuxna med astma. Barn med ansträngningsastma känner ofta av astman när de stressar, springer, cyklar eller tränar. Men de ska trots det inte sluta att röra sig - tvärtom. Astmabesvären blir enbart lättare att hantera ju bättre kondition barnet har. Det beror på att om konditionen är bättre så märker barnet tidigare när astmabesvären är på gång och kan då behandla.

Träning där man växlar mellan ansträngning och vila brukar vara bra. Löpning i intervaller, simning och cykling är några exempel på sporter där barnet lätt kan vila emellan. Det enda som barn förmodligen helt bör avstå ifrån är dykning.

Vissa husdjur kan fungera trots allergi

Patienter med allergisk astma behöver inte avstå från att umgås med djur per automatik. Det viktigaste är att inte exponera sig för just det allergen som han eller hon inte tål.

Det är givetvis individuellt vad patienten är allergisk mot, men idag finns flera möjligheter för den som är allergisk och djurintresserad. Det finns exempelvis ett flertal hundraser som blivit populära just för att de anses allergivänliga. Likaså är det med ryska Basjkirhästar, som idag används på ett flertal ridskolor och som turridningshäst.

Burfåglar kan i många fall också fungera men en del astmatiker tål inte fågelmaten och det spån som finns i buren. Detta kan vara bra att tänka på innan.

Andra djur som brukar fungera utan problem är ormar, ödlor och sköldpaddor. Däremot anses katter vara ett av de mest allergiframkallande husdjuren. Det är som sagt mycket individuellt vad patienten tål och inte.