Ögondroppar kan hjälp mot allergi

Irriterade ögon är ett vanligt tecken på allergi och ögondroppar kan då användas för att lindra besvären. Det finns flera olika typer av ögondroppar och vilka som passar dig bäst beror på vad du är allergisk mot, vad du har för symtom och hur mycket din vardag påverkas av symtomen. Ögondroppar hjälper bara mot symtom i ögonen så om du även har allergiska besvär i näsan eller luftvägarna kan du behöva kombinera ögondroppar med annan medicin, till exempel antihistamintabletter eller nässpray.

Olika ögondroppar är verksamma mot olika symtom, så läs beskrivningen noga eller fråga apotekspersonalen om hjälp om du är osäker på hur du ska välja. Ögondroppar som hjälper mot röda ögon kanske inte ger lika bra effekt på klådan och vice versa. Vissa är receptfria medan andra måste skrivas ut av läkare. En del är snabbverkande medan andra hjälper på längre sikt. Om du redan har använt receptfria mediciner men inte blivit hjälpt inom ett par veckor kan det hända att du behöver få effektivare läkemedel som skrivs ut av läkare. Berätta då om vilka mediciner du redan har provat, så att du kan få något annat.

Vilka ögondroppar är rätt för mig?

Röda, kliande, rinnande och svullna ögon är ofta tecken på allergi mot pollen, pälsdjur eller kvalster. Om dina besvär är lindriga kan du först prova att lägga på kalla våtkompresser eller skölja dem med koksaltlösning eller tårersättningsmedel. Om det inte hjälper kan du köpa receptfria allergiögondroppar på apotek. Det är framförallt två sorters ögondroppar som används mot allergiska besvär: de ena innehåller antihistaminer och de andra kromoner.

Antihistaminer

Om dina ögon kliar och rinner kan ögondroppar med antihistamin hjälpa dig att må bättre. Antihistaminer blockerar effekten av det histamin som friges i ögonens slemhinna när man kommer i kontakt med något som man inte tål, vilket hämmar den allergiska reaktionen. Ögondroppar med antihistamin är ofta den behandling som i första hand rekommenderas mot allergi i ögonen. De verkar snabbt, vanligtvis inom 15 minuter, men effekten sitter inte i så länge. Därför kan du behöva använda dropparna flera gånger om dagen.

Antihistamin finns också som tabletter, nässpray och i flytande form för barn. Om man även lider av symtom från näsan så behöver man ofta kombinera med en nässpray. Nässpray som innehåller både antihistamin och kortison kan ge effekt på symtom både från ögon och näsa och kan därmed minska behovet av ögondroppar.

Kromoner

Det är inte helt klarlagt hur kromoner fungerar men förmodligen hindrar de mastcellerna i ögonens slemhinna från att släppa ifrån sig histamin och andra inflammationsframkallande ämnen. På så vis bromsas den allergiska reaktionen. Kromoner är inte snabbverkande utan måste tas innan man får besvär för att få effekt. De kan användas flera månader i sträck och brukar passa bra för att förebygga säsongsbunden allergi, som pollenallergi. Kromoner mot pollenallergi finns även som nässpray. Ämnet används också för att behandla astma och kommer då i form av pulver eller vätska.

Kärlsammandragande medel

Det finns även ögondroppar med kärlsammandragande medel som snabbt hjälper mot röda ögon. Men lindringen är tillfällig och dropparna behandlar inte den underliggande allergin. De bör inte användas mer än en vecka i sträck, eftersom de då kan förvärra besvären. De kan användas ensamma eller tillsammans med antihistamin.

Använda ögondroppar

Läs alltid igenom bipacksedeln som finns inuti förpackningen innan du börjar använda ögondroppar. Instruktionerna kan nämligen variera för olika ögondroppar. Om det är en läkare som har skrivit ut medicinen ska du följa doseringsanvisningarna på etiketten som sitter på förpackningen. För receptfria ögondroppar hittar du rätt dosering på förpackningen eller bipacksedeln.

Många ögondroppar innehåller konserveringsmedel som kan missfärga mjuka kontaktlinser. Ta därför ut linserna innan du tar dropparna och vänta en stund innan du sätter i dem igen. Hur länge du måste vänta kan variera mellan olika ögondroppar – den informationen brukar stå på bipacksedeln. Vissa ögondroppar mot allergi kan inte användas ihop med kontaktlinser överhuvudtaget.

Om de receptfria ögondropparna inte lindrar symtomen inom ett par veckor, eller om du bara har besvär i det ena ögat, behöver du kontakta läkare. Berätta då om vilka mediciner du har tagit tidigare och be om att få prova något annat. Målet är att du ska bli symtomfri och att din livskvalitet inte ska försämras av allergin.