Kliar huden när du blir kall? Då kan du ha köldallergi

Man som skottar snö

Köldallergi kallas på läkarspråk köldurtikaria och är egentligen inte en allergi utan en överkänslighet mot kyla. Allergin förekommer i hela världen men kan förstås vara extra besvärlig i ett kallt klimat som det svenska. Reaktioner som eksem och att huden kliar kan utlösas av såväl kall luft som kallt vatten och i vissa fall även om svett från huden avdunstar snabbt.

Oftast är det svårt att säga varför man blir allergisk mot kyla. Köldallergi är något vanligare hos personer som redan har exempelvis pälsdjurs- eller pollenallergi, men vem som helst kan drabbas. Ibland blir man allergisk mot kyla efter en luftvägsinfektion. I sällsynta fall är allergin ärftlig. Köldallergi kan vara från några månader till flera år och går ofta över av sig själv. Det är ovanligt att vara allergisk mot kyla efter 60 års ålder men i några få fall kan överkänsligheten sitta i livet ut. Som tur är går den att behandla.

Symtom på köldallergi

Överkänslighet mot kyla innebär att huden reagerar med nässelliknande utslag i varierande storlek när den blir nerkyld. Det kan yttra sig som att exempelvis kinderna eller händerna blir onaturligt röda och svullnar upp efter att man har varit ute i kallt och blåsigt väder. Ett annat typiskt tecken på köldöverkänslighet är att huden kliar. Symtomen beror på att celler i huden frigör histamin när de utsätts för kyla. Ibland kan man även få eksem eller känna att huden bränner. Väldigt känsliga personer kan få nässelutslag av att duscha och bli svullna i svalget av att dricka kalla drycker. Symtomen blir ofta lindrigare med tiden men kan ibland komma tillbaka efter flera år.

Reaktionen brukar börja i de hudpartier som varit direkt utsatta för väder och vind men om det är väldigt kallt kan utslagen sprida sig till andra delar av kroppen. Det är vanligt att besvären förvärras när man kommer in i värmen men de klingar i regel av inom ett par timmar och försvinner helt inom några dagar. Om hela kroppen kyls ner hastigt och kraftigt, till exempel vid kallbad, kan man i värsta fall få en anafylaktisk chock (allergichock), då munnen och andningsvägarna svullnar och man drabbas av andnöd. Detta är inte speciellt vanligt men har i några enstaka fall lett till döden. Om du är allergisk mot kyla är det därför viktigt att ha kontakt med en läkare som kan se till att du får en behandling som hjälper.

Förebygga och behandla köldallergi

Oftast kan en läkare ställa diagnosen köldallergi baserat på dina symtom och din sjukdomshistoria. Om det skulle behövas kan läkaren också göra ett så kallat provokationstest med isbitar för att se om huden reagerar mot kylan. Ju snabbare huden reagerar, desto känsligare är du för kyla.

Köldallergi kan både förebyggas och behandlas som annan allergi:

  • Klä dig varmt på vintern och även sommartid om du till exempel vistas i luftkonditionerade lokaler
  • Torka av dig med en handduk efter träningen, för att undvika att svetten avdunstar och kyler huden
  • Ta antihistamintabletter innan du utsätter dig för kyla, för att dämpa symtomen
  • Bada inte ensam förrän du vet hur känslig du är. Även en uppvärmd inomhusbassäng kan leda till nässelutslag och blodtrycksfall hos en känslig person
  • Behandling med UV-ljus kan hjälpa en del köldallergiker
  • En adrenalinpenna som kan användas vid akuta besvär kan skrivas ut av läkare om det finns risk för anafylaktisk chock

Om du redan har prövat receptfria antihistamintabletter men ändå har besvär är det viktigt att prata med din läkare, så att du kan få prova något annat.