Trött av astmabesvären?

Det är inte så konstigt att man känner sig trött när man har astma. Hosta och andnöd kan göra vem som helst tröttare än annars. Om man har besvär av sin astma gäller det därför att vara extra noggrann med behandlingen. Obehandlad astma sliter på luftrören, så man ska inte vänja sig vid att ha symtom.

Brist på dagsljus vintertid kan också bidra till trötthet. Många med astma väljer att hålla sig inomhus eftersom kall luft ofta förvärrar astmasymtomen. Men då får kroppen heller inte det dagsljus som behövs för att reglera dygnsrytmen.

Om man känner sig väldigt trött under vintern kan det alltså vara bra att komma ut åtminstone en liten stund i dagsljuset. En bra vana är att använda halskrage som man kan dra upp över munnen och näsan. Då blir luften inte lika kall att andas in. Värmeväxlare/ansiktsmasker är också att rekommendera för att värma upp inandningsluften vintertid.

Allra viktigast är dock att behandla astman enligt ordination från doktorn. Man ska inte behöva gå omkring och känna sig trött på grund av astma.