Ta kontroll över astman med en inhalator

Astma behandlas ofta med medicin via en inhalator. Astman kan inte botas men en inhalator kan hjälpa dig kontrollera dina symtom - och leva ett normalt liv. En inhalator innehåller läkemedel i spray- eller pulverform och kan användas både i förebyggande syfte och för att avvärja ett astmaanfall. Astmamedicin kan även tas i tablettform och intravenöst, men med inhalatorn levereras medicinen direkt där den behövs - i lungorna - vilket gör att symtomen lindras snabbare. Mediciner som andas in har i regel färre bieffekter.

Olika typer av inhalatorer för astma

Pulverinhalator

Pulverinhalatorer är numera de vanligaste inhalatorerna i Sverige, och de aktiveras av inandningen. De är ofta enkla att använda eftersom de inte kräver att man koordinerar andningen med frammatning av dosen.

Spray

Sprayer har en gasbehållare som sprutar ut läkemedlet i munnen när man trycker på den, samtidigt som man andas in. Den här typen av inhalator kan vara besvärlig för en del att använda eftersom den kräver att inandningen koordineras med frammatning av dosen. För yngre barn med astma används ibland en spray som kopplas till en liten förlängare (spacer). Läkemedlet pumpas då först ut i förlängaren och barnet får i sig läkemedlet genom att andas som vanligt in i ett munstycke eller en mask som kopplats på spacern.

Nebulisator

En nebulisator omvandlar flytande läkemedel till en fin aerosol som andas in genom ett munstycke eller en mask. Nebulisatorer är ofta stora och används i första hand inom vården till små barn eller personer med svåra astmaanfall, som kan ha svårt för att använda en spray eller en pulverinhalator.

Hur vet jag om jag använder min inhalator rätt?

Astmaläkemedlet måste nå lungorna i så hög grad som möjligt för att kunna ge effekt - därför är inhalatorn nyckeln till god astmabehandling. Alla inhalatorer som finns tillgängliga idag har relativt god förmåga att leverera astmaläkemedlet till lungorna. Men det kräver så klart att de används rätt. Tyvärr har det visat sig att flera inhalatorer har en konstruktion som gör att det inte alltid är så lätt att faktiskt använda dem helt rätt. Och många ger inte heller feedback på om de används rätt eller fel. Det kan leda till att astmatiker inte får den behandling de behöver fast de använder sin inhalator varje dag.

På senare tid har det dock kommit inhalatorer som har återkopplingsfunktioner som talar om dels när en korrekt dos matats fram i inhalatorn och dels att en korrekt dos andats in tillräckligt bra. Det gör till exempel att man vet när man måste andas in igen för att få i sig dosen och i högre utsträckning undvika omedveten underbehandling. Det är inte minst viktigt när barn skall använda sin pulverinhalator.

I nyare inhalatorer är det vanligt att det finns ett räkneverk som anger hur många doser som finns kvar. Det hjälper dig att veta när inhalatorn är tom. Var inte rädd för att fråga din läkare om hjälp om du är osäker på hur din inhalator fungerar - eller att be om en inhalator som passar dina behov bättre.

Hur ofta behöver jag använda min inhalator?

Förebyggande mediciner som innehåller små mängder kortison är basen i behandling mot astma och dessa inhaleras vanligtvis morgon och kväll. Men behovet varierar från person till person. Om din astma är lindrig kan det räcka med att ta inhalationskortisonet en gång per dag. Har du däremot svåra besvär kan det vara nödvändigt att ta det upp till fyra gånger per dag.

Inhalatorer innehåller även olika typer av luftrörsvidgande läkemedel. Snabbverkande luftrörsvidgare ger snabb lindring vid akuta astmaanfall och finns både med kortvarig och långvarig effekt. Andra luftrörsvidgare har enbart långvarig effekt och används i kombination med inhalationskortisonet som en del av underhållsbehandlingen.