Pollen

Pollen brukar även ibland kallas för frömjöl. Dess korn gör att våra växter sprider och förökar sig i naturen. Ca 20 % av Sveriges befolkning är pollenallergiker och allergin blir allt vanligare.

Vad är pollen?

Vad är pollen?

Pollen är blomväxter och barrträds ena befruktningsorgan. För att en pollinering (förökning) ska ske behöver pollen, som innehåller fröväxternas hanliga könsceller, oftast ta sig till en annan växt. Detta kallas för korspollinering. Det finns även en typ av pollinering som kallas för självpollinering. Då kan pollen från samma växt befrukta sig själv. Alla typer av pollen har sitt eget utseende och spridningssätt.

Hur sprids pollen?

Pollen kan spridas på flera olika sätt, t ex insekter, vind, vatten eller vibrationer. Pollenkornen är gjorda för att skydda innehållet och för att spridas effektivt. De växter som sprids via luften behöver ofta sända ut extra stora mängder pollen för att kunna föröka sig effektivt, t ex kan ett blomhänge på en björk innehålla över fem miljoner pollenkorn. Samtidigt som detta är livsnödvändigt för många växter i vår natur gör det också att pollenallergiker kan få det jobbigt under pollensäsongen.

Pollenallergi

Många är allergiska mot pollen. Var femte svensk är drabbad och man kan behöva medicinsk behandling för att bli av med sina besvär, beroende på hur allvarliga de är. Ibland kan man förväxla symtomen med en vanlig förkylning. Om man ofta nyser, har nästäppa och irriterande ögon under vår- och sommarhalvåret finns risken att man är allergisk. En obehandlad eller dåligt behandlad pollenallergi kan även ge symtom när det inte är pollensäsong, ofta i form av en ihållande nästäppa. Vid misstanke om pollenallergi bör man vända sig till en vårdcentral för att göra en allergiutredning.

Pollenkalender

Det finns flera typer av pollen som blommar vid olika tillfällen på året. Pollensäsongen i Sverige kan delas in i tre perioder: Lövträd, gräspollen och gråbo. Det finns även sporer från ormbunkar, mossor, svampar och alger som kan ställa till problem för allergiker. Om du vill veta mer om när olika typer av pollen och sporer blommar i Sverige och riskerar att orsaka besvär för de som är allergiska kan du lära dig om det i vår pollenkalender.