Gråbo

Pollen av typen gråbo blommar vanligtvis mellan juli och september. Den producerar stora mängder pollen sent under året vilket gör att den kan orsaka problem för allergiker. Växten gråbo betraktas ibland som ogräs.

Gråbo som växt

Gråbo är en korgblommig ört som har fått sitt namn av bladen som är vitgrå undertill. Växterna blir en till två meter höga och bildar täta snår. Blommorna är små och brungula eller rödbruna. Tidigare växte den främst vid havsstränder. Numera kan man hitta den på flera olika typer av öppen mark, t ex gårdar, vägkanter och soptippar. Gråbo finns i hela landet, men den är mindre vanlig i norra Norrland.

Eftersom gråbo inte har särskilt starka färger är det få insekter som sprider dess pollen. Därför producerar växten istället stora mängder pollen under en längre tid för att föröka sig, vilket kan orsaka besvär för gråboallergiker. Gråbo producerar tunga pollenkorn, vilket gör att de inte sprider sig lika långt som t ex gräspollen. Detta gör att man måste vara förhållandevis nära växten för att komma i kontakt med dess pollen.

Gråboallergi

Symtomen vid gråboallergi varierar, men de vanligaste är att näsan kliar, rinner eller är täppt. Man kan få en lättflytande snuva med nysattacker, ofta med många nysningar i rad. Klåda i halsen är vanligt och ögonen kan bli kliande, irriterande, svullna och röda. Man kan även i vissa fall få astmaanfall eller hudbesvär. Allergi mot gråbopollen är vanligt, men inte lika vanligt som allergi mot björk- eller gräspollen. Om man misstänker att man är allergisk kan man göra ett allergitest på vårdcentralen.

Gråbo och korsallergi

Om man är allergisk mot gråbo kan man även drabbas av korsallergier; immunförsvaret reagerar på liknande ämnen från en annan källa. Korsallergi är särskilt vanligt hos de som har någon typ av pollenallergi. Sjuttio procent av alla björkpollenallergiker i Sverige är också allergiska mot något födoämne. Under pollenperioden kan man bli tvungen att undvika ämnena som man är korsallergisk mot för att inte förvärra sin allergi. Vid vissa typer av korsallergi kan det hjälpa om man lagar maten. Detta hjälper inte om man har en korsallergi vid gråboallergi. Några exempel på korsallergier som kan uppstå när man är allergisk mot gråbo är:

  • Selleri
  • Persilja
  • Morot
  • Fänkål
  • Kamomill
  • Solrosfrö

Korsallergier kan även ge upphov till allvarliga allergiska reaktioner, som t ex anafylaxi.

Söka vård vid pollenallergi

Man bör söka vård för sin pollenallergi om:

  • Receptfria mediciner inte hjälper mot symtomen
  • Man har astmaliknande symtom med hosta eller andningsbesvär
  • Ett litet barn har besvär med pollen
  • Man har besvär i ett öga eller en näsborre