Gräsallergi och gräspollen

När man har gräsallergi är man allergisk mot pollen som kommer från gräs. De som är pollenallergiker är ofta allergiska mot något eller några specifika sorter av pollen. Symtomen på gräsallergi är samma som vid allergi mot andra typer av pollen.

Timotej är ett exempel på gräspollen som kan orsaka allergi

När blommar gräspollen?

Besvär med pollenallergi uppstår under pollensäsongen. Pollensäsongen sträcker sig vanligtvis från våren till sensommaren och kan delas in i tre perioder: lövträd, gräs och gråbo. Under våren är det vanligast med lövträd som t ex björkpollen, under sommaren gräspollen och under sensommaren gråbo. Om man misstänker att man är allergisk mot gräs bör man alltså främst få sina symtom under sommarmånaderna. Gräsallergi kan också i ovanliga fall ge korsallergi med födoämnen.

Om du vill se vilka tider på året olika pollen blommar kan du titta i vår pollenkalender. Ett bra tips vid gräsallergi är att undvika nyklippta gräsmattor och gräsklippning. Om du måste klippa det bör du göra det innan det går i blom.

Om gräspollen

Vi vet att gräsallergi orsakas av gräspollen, men vilka typer av pollen är det egentligen som ingår i gruppen gräspollen? Familjen som kallas för gräspollen heter poaceae eller gramineae. De är en samling ett- eller fleråriga örter och familjen har 635 släkten och 9000 arter. I Sverige finns 58 släkten och över 150 arter. Några exempel på gräs är havre, vete, råg och timotej. Det finns också flera typer av dekorativa grässorter som odlas.

Symtom på pollenallergi

Några symtom på pollenallergi är vattnig snuva, nästäppa, nysningar, klåda i näsan och trötthet samt ögon som är röda, kliar eller rinner. Allergin kan även leda till att man får symtom i luftrören som andnöd och rethosta, speciellt vid ansträngning. Pollenallergi kan ibland förväxlas med en långvarig förkylning eftersom symtomen kan vara likartade. Vissa pollenallergiker utvecklar astma under pollensäsongen. Astmabesvären förvärras ofta de perioder då det är som mest pollen i luften.

Gräspollenallergi och korsreaktioner

Det är förhållandevis ovanligt att få symtom på grund av korsreaktioner vid gräspollenallergi, men sådana reaktioner kan uppstå mot bland gurka, pumpa och melon men sällan från frukter, nötter och baljväxter. I och med att vete inte äts i rå form förekommer inte symtomgivande korsreaktioner mot vete eller andra sädesslag inklusive majs som ett led i en gräspollenallergi.

Behandling av gräsallergi

Gräsallergi och andra typer av pollenallergi kan behandlas med både receptfria och receptbelagda läkemedel. Målet med allergibehandling är att man ska vara symtomfri under hela pollensäsongen. Här på hemsidan finns ett test där du kan ta reda på om din allergi är under kontroll. Om du har symtom bör du kontakta din läkare för att få effektivare behandling.