Vad är kvalsterallergi?

Kvalsterallergi uppstår oftast redan i barndomen och är lika vanligt bland flickor som bland pojkar. Det är en allergiform som har ökat i Sverige på senare år, förmodligen på grund av att moderna, energisnåla hus är bättre isolerade och sämre ventilerade än bostäderna var förr. Det har skapat en perfekt levnadsmiljö för kvalster, en grupp spindeldjur som är osynliga för ögat och trivs i varma, fuktiga och mörka miljöer. Kvalster är vanligast i södra och västra Sverige, där luftfuktigheten är hög. I södra Sverige är nästan hälften av de allergiska barnen överkänsliga mot kvalster medan det i Norrland, där luften är torrare och kallare, rör sig om några enstaka fall.

Kvalster lever på hudavlagringar och trivs framförallt i sovrummet, där klimatet är gynnsamt och det finns gott om föda. Men kvalster i sängen är inte ett tecken på dålig hygien eller bristfällig städning, bara dålig ventilation eller hög luftfuktighet. Förutom husdammskvalstret, som lever i sängar, stoppade möbler, mattor och andra textilier, finns i Sverige förrådskvalster och rovkvalster. Förrådskvalster finns i dammet i ladugårdar och kan ge upphov till allergi och astma hos lantbrukare, och rovkvalster används för att bekämpa skadedjur i växthus. Kvalsterallergi kan behandlas med allergimedicin precis som annan allergi. Om det inte räcker med receptfria alternativ kan din läkare hjälpa dig att hitta en receptbelagd behandling som hjälper.

Symtom på kvalsterallergi

Det är kvalstrens avföring som kan orsaka allergiska reaktioner hos människor. Hos det vanliga husdammskvalstret har man hittat ett tiotal olika proteiner som orsakar allergier. Oftast är besvären värst på natten och morgonen, eftersom det är i sängen som man kommer i kontakt med kvalstren. Kvalstermängden kan öka något på sensommaren och hösten men eftersom kvalstren finns i bostaden året runt är kvalsterallergi till skillnad från till exempel pollenallergi inte säsongsbunden. Vanliga symtom på kvalsterallergi är:

En svårare reaktion kan även leda till astmasymtom, som pip i bröstet, andningssvårigheter och onormal trötthet. Eftersom besvären ibland maskeras av andra allergier kan det ibland vara svårt att upptäcka kvalsterallergi. För att avgöra om det är kvalster som ligger bakom dina symtom kan läkaren använda pricktest, blodprov och dammprov från sängmadrassen.

Kan man få bort kvalster i sängen?

Det går inte att helt få bort kvalster i sängen och på andra ställen, men med förebyggande åtgärder går det att hålla mängderna nere. I Sverige kan de här åtgärderna ha större effekt än i länder med fuktigare klimat. Först och främst bör man sanera eventuella fuktskador och förbättra ventilationen i bostaden. Fukt är det som bidrar mest till att kvalstren frodas och god ventilation hjälper till att hålla nere luftfuktigheten. Om den relativa luftfuktigheten är under 45 procent är det svårt för kvalstren att föröka sig.

Ett kvalsterskydd på madrassen, kudden och täcket kan också minska mängden kvalsterallergen som man andas in under natten, eftersom skyddet bildar en barriär mot allergenet. Kvalsterskydden finns i flera olika material och kan i vissa fall användas utan lakan och örngott. Använd de skydd som har dokumenterad medicinsk effekt och rekommenderas av sjukvården. Ett alternativ till kvalsterskydd är att tvätta kuddar och täcken noggrannt. Kvalster dör när de tvättas i 60 grader i en timma, men för att få bort allergenerna är det även viktigt att sängkläderna sköljs ordentligt. Överkast, prydnadskuddar och mjukisdjur som hålls i sängen bör också tvättas.

Hur behandlas kvalsterallergi?

Om du trots de förebyggande åtgärderna har symtom på kvalsterallergi finns det medicin att tillgå. Kvalsterallergi kan precis som kattallergi och hundallergi behandlas med receptfria antihistamintabletter, ögondroppar och nässprayer med kortison om besvären är lindriga. Däremot bör man inte använda vanliga förkylningsnäsdroppar om man är allergisk mot kvalster. Om receptfria läkemedel inte hjälper kan en läkare skriva ut effektivare läkemedel.