AllmänhetVårdpersonal
VAS vid utvärdering av allergisk rinit

VAS vid utvärdering av allergisk rinit

Prof. Jean Bousquet föreläser om VAS och dess användning som ett verktyg för att utvärdera symtom och svårighetsgrad vid allergisk rinit. Filmen är 4:50 minuter lång och är en del av en längre föreläsning i samband med ÖNH-dagarna i Uppsala den 28 augusti 2014.

There is some problem with the video. We are trying to resolve it as soon as possible. Thank you for your patience.

Jean Bousquet är professor i lungmedicin och ordförande i organisationen ARIA (Allergic Rhinits and its Impact on Asthma) – en världshälsosatsning inom allergisk rinit som genomförs i samarbete med WHO. Professor Bousquet är också ordförande i WHO s globala satsning vid kroniska luftvägssjukdomar (GARD) och vetenskaplig samordnare för EUs expertnätverk: Global Allergy and Asthma (GA2LEN). 

Dymista

Dymista är indicerat för lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig.

Läs mer om Dymista