Artikeln publicerades 2015-02-12

Digital patientlösning för symtomutvärdering

Allergisk rinokonjunktivit med eller utan inslag av astma är ett globalt hälsoproblem och som medför stora samhällskostnader. MACVIA-ARIA, vilka är så kallade non profit organisations och som samarbetar med professionen internationellt, har därför påbörjat ett arbete med att ta fram en intelligent rinitapp för smartphones. Tanken med appen är att den ska kunna ge ökad kunskap hos patienten och därmed förbättra behandlingen, samtidigt som den ska kunna användas i samarbetet mellan läkare och patient rent kliniskt.

Patienten lägger själv in sina egna data, som den behandlande läkaren kommer ha tillgång till. Jämförelser på individnivå kommer att kunna göras med tidigare behandlingsår. Sekretesskraven kommer vara högre än de som gäller i samband med tillgång till internetbank. Behandlande läkare kommer att endast kunna identifiera sina egna patienter under förutsättning att detta godkänts av patienten själv.

Inte bara patienten men även varje läkare och varje läkares mottagning kommer att kommer att få en identitetskod. Tanken är patienten själv, men även läkaren ska kunna se hur han/hon mår jämfört med andra i området med rinokonjunktivit. Läkaren ska också kunna göra dessa jämförelser mellan sina patienter, mellan sina egna men även andra läkares (anonymt) patienter boende i samma region eller utanför den egna regionen, eller mellan länder. Möjligheterna är obegränsade.

En betaversion beräknas vara klar under året. Det föreligger en osäkert om appen hinner bli klar innan årets pollensäsong. Alla texter, alla ord som kommer användas i appen har nu översatts till svenska och ska översättas tillbaka till engelska. De tekniska lösningarna är i stort sätt klara, men den stora stötestenen är att lösa sekretessen så att lagar om personlig integritet följs. En server kommer att byggas upp inom EU där all data kommer att lagras. Detta är självklart en känslig sak.

Det är många inom professionen som ser fram emot denna app då den fullt utbyggd inte bara kommer att kunna användas i behandlingen av patienter med allergisk rinokonjunktivit utan även i samband med kvalitetsarbete och forskning.

Magnus Wickman

Professor i barnallergologi vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet och vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset samt medlem i ARIA.

As part of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, MACVIA (contre les Maladies Chroniques pour un Vieillissement Actif en Region Languedoc Roussillon) is aimed at fighting chronic disease. Under this initiative, in collaboration with ARIA, the AIRWAYS- Integrated Care Pathways project was developed, lead by Jean Bousque

ARIA logo