Har du mögelallergi?

Mögelallergi är sällsynt och kopplingen mellan husmögel och allergi är inte helt klarlagd. Det man kan säga med säkerhet är att vissa typer av mögel är mer skadliga än andra och hur vi påverkas varierar stort från person till person. De som drabbas av mögelallergi har oftast andra allergier, till exempel hundallergi, kattallergi eller pollenallergi. Mögel kan vara extra problematiskt för astmatiker, som kan få förvärrade symtom om de vistas i mögeldrabbade lokaler.

Den som har mögelallergi är överkänslig mot de sporer och mykotoxiner - gifter - som möglet ger ifrån sig. Eftersom sporerna är luftburna får vi framförallt i oss dem genom inandningsluften, vilket leder till besvär i luftvägarna. Många av de symtom som förekommer vid mögelallergi är vanliga även vid andra allergier och därför kan det vara svårt att koppla dem till just inomhusmiljön.

Vanliga symtom på mögelallergi:

Symtomen kan variera i svårighetsgrad från en lätt rinnande näsa, till allvarliga andningssvårigheter som kräver läkarvård.

Svartmögel och vitmögel

Mögel är en svamp som ger ifrån sig sporer och så kallade mykotoxiner, som tack vare att de är så små kan ta sig igenom många material och på så vis sprida sig i hela hemmet. Om möglet är synligt för ögat är risken stor att det innehåller mykotoxiner. Det kan räcka med små mängder mögelgifter i bostaden för att det ska vara en hälsofara. Ofta förekommer mögel, fukt och andra bakterier i bostaden samtidigt och därför kan det vara svårt att veta vilka organismer det är som orsakar besvären.

Olika typer av mögel kan påverka oss på olika sätt. Svartmögel är ett samlingsnamn på flera skadliga mögelsorter som visar sig som små svarta prickar. Den här typen av mögel trivs i husets våtutrymmen men kan också förekomma i tapeterna och på väggarna om luftfuktigheten är hög eller om bostaden är fuktskadad. Svartmögel innehåller stora mängder mykotoxiner och är skadligt för människor. Förutom svartmögel förekommer bland annat vitmögel, rödmögel och grönmögel i Sverige.

Behandling mot mögelallergi

Om du känner mögellukt i huset och misstänker att du har fukt och/eller mögel hemma är det viktigt att ta reda på var lukten kommer ifrån och åtgärda problemet. En mindre mögelskada kan eventuellt tvättas bort med diskmedel och vatten, medan det vid större skador kan vara bättre att överlämna uppgiften till en saneringsfirma. Helst ska man även ersätta de angripna delarna med nytt material, eftersom sporer och mögelgifter annars inte försvinner helt.

Om din allergi är allvarlig är det bäst att hålla sig undan från det angripna området ett tag men om besvären är lindrigare går det ofta bra att flytta in i huset ganska snart efter att det sanerats. Mögelallergiker ska i första hand undvika kontakt med mögel men när det inte är möjligt, behandlas mögelallergi precis som andra allergier. Om möglet triggar astmasymtom behöver det utredas av läkare, som kan skriva ut särskild astmamedicin som oftast tas med hjälp av en inhalator.