Trött av allergin? Då kan det vara dags att byta medicin

Trötthet och allergimedicin går ibland hand i hand – i alla fall när det gäller äldre, eller första generationens, antihistamintabletter. Men bland nyare mediciner är risken för biverkningar i form av trötthet betydligt lägre, så du behöver inte längre välja mellan att vara trött eller att gå omkring med allergiska besvär.

Trötthet är också ett vanligt allergisymtom. Om du tar medicin för din allergi och känner dig trött kan det alltså även vara ett tecken på att tabletterna inte är tillräckligt effektiva. Prova i så fall något annat eller be din läkare om råd.

Varför blir man trött av allergi?

Om du är allergisk mot pollen har du kanske märkt att du blir tröttare på våren när träden blommar som mest. Det beror på att immunförsvaret går på högvarv när man ständigt utsätts för något som man inte tål. Men det är inte alla allergiker som drabbas. Födoämnesallergiker kan få en kraftig reaktion om de får i sig något de inte tål men den varar i regel inte i mer än några timmar om den behandlas rätt. Immunförsvaret är då inte aktiverat tillräckligt länge för att man ska hinna känna sig trött. Pollenallergiker kan däremot ha svårt att komma undan sitt allergen och det frestar på immunförsvaret. Dessutom måste de ofta hålla sig inomhus när pollenhalterna är som högst och det kan också leda till att man känner sig energilös och hängig. Ibland kan man även få huvudvärk och koncentrationssvårigheter.

Tröttheten kan också bero på antihistaminerna i din medicin. När du utsätts för något som du inte tål frigörs histamin från receptorer på så kallade mastceller, eller ”allergiceller” i kroppen. Antihistaminer hämmar den allergiska reaktionen genom att blockera histaminet. Men det är inte bara mastceller som har receptorer för histamin – i hjärnan finns till exempel två andra typer – och äldre antihistamintabletter blockerar mer eller mindre alla histaminreceptorer. Det gör att man blir trött. Nyare mediciner blockerar bara histaminet från allergicellerna och ger därför färre biverkningar. Men hur man reagerar på allergitabletter är väldigt individuellt och en del kan känna sig dåsiga även av nyare läkemedel. Man kan även behandla med antihistamin lokalt, det vill säga direkt i näsan (nässpray) eller ögonen (ögondroppar).

Bli fri från trötthet

Oavsett om det är din allergi eller din medicin som gör att du blir trött så finns det saker du kan göra för att må bättre:

  • Använd ögondroppar och nässpray om du blir dåsig av tabletter. Då får du behandlingen där du har besvär och minskar samtidigt risken att drabbas av trötthet. Rådfråga din läkare.
  • Ibland kan det funka med en annan allergitablett. Olika preparat påverkar alla på olika sätt och du kan behöva testa flera innan du hittar något som är rätt för just dig. Kontakta läkare om tröttheten inte går bort. Det kan nämligen betyda att din allergi inte är korrekt behandlad och att du behöver en effektivare medicin, eller en kombination av olika preparat.