AllmänhetVårdpersonal
Film - effekten av Dymista i "real-life"

Hur är effekten av Dymista i ”Real-life”?

Dymista® (flutikason/azelastin) har i ett stort kliniskt utvecklingsprogram konsekvent visat signifikant bättre och snabbare symtomlindring vid exempelvis nästäppa jämfört med en nasal steroid.*1,2

Hur är effekten av Dymista i ”Real-life”? Prof. Jean Bousquet redogör för delresultatet från en observationsstudie (s.k. real-life studie), som genomförts i flera europeiska länder. Presentationen visar resultat från Tyskland, vilka publicerades första gången som en poster i samband med EAACI 2014. Resultaten från Sverige kommer att publiceras inom kort. Filmen är 1:30 minuter lång och är en del av en längre föreläsning i samband med ÖNH-dagarna i Uppsala den 28 augusti 2014.

There is some problem with the video. We are trying to resolve it as soon as possible. Thank you for your patience.

Jean Bousquet är professor i lungmedicin och ordförande i organisationen ARIA (Allergic Rhinits and its Impact on Asthma) – en världshälsosatsning inom allergisk rinit som genomförs i samarbete med WHO. Professor Bousquet är också ordförande i WHO s globala satsning vid kroniska luftvägssjukdomar (GARD) och vetenskaplig samordnare för EUs expertnätverk: Global Allergy and Asthma (GA2LEN).

* I de kliniska studierna jämfördes Dymista® med flutikasonpropionat vid måttlig och svår allergisk rinit. Dymista® visade effektivare och snabbare symtomlindring på alla nasala symtom (rinorré, nästäppa, nysning och näsklåda) och på alla okulära symtom (klåda, rinnande och röda ögon). Referens: 1. Produktresumén, www.fass.se. 2. Meltzer E et al. Clinically Relevant Effect of a New Intranasal Therapy (MP29-02) in Allergic Rhinits Assessed by Responder Analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369-377.

Dymista® (flutikason/azelastin) R01AD, Rx. F. Indikation: Lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig. Läkemedelsform: Nässpray, suspension. Styrka: nässpray 125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning, spraybehållare. Förpackningar: 120 doser (F), 3 x 120 doser (F). Produktresumén senast granskad 2018-05-18. För mer information och pris: www.fass.se