Luftrenare och luftfuktare kan lindra astma och allergi

Bra inomhusluft är viktigt – inte minst om du har astma eller allergi. Först och främst ska man förstås se till att ha bra ventilation och försöka ta bort det som irriterar, men i vissa fall kan det även hjälpa att ha en luftrenare eller luftfuktare hemma.

När man pratar om luftföroreningar tänker man oftast på fabriker och bilavgaser i utomhusmiljön, men i själva verket är det oftast i våra egna hem som luften är smutsigast. Dålig ventilation innebär att pollen, damm, rök, kvalster, kemikalier, pälsdjursallergen, parfym, rengöringsmedel och andra irriterande ämnen inte vädras ut, utan hålls kvar i hemmet. Utsätts man för dålig inomhusluft under lång tid kan det leda till astma och allergi, och för den som redan är sjuk kan symtomen förvärras. För en del astmatiker och allergiker kan en luftrenare som filtrerar bort partiklar och föroreningar i inomhusluften göra vardagen lite behagligare när sjukdomen är som värst.

Olika typer av luftrenare

Det finns många typer av luftrenare som är utformade för att användas i hemmet och vilken som passar bäst beror på vilket ämne det är som du vill ta bort. Innan du köper en luftrenare är det också viktigt att tänka på vilket rum den ska stå i. Vissa luftrenare kan vara högljudda och passar därför kanske inte så bra i sovrummet.

I traditionella, mekaniska luftrenare drivs inneluften genom flera olika filter med en fläkt. Förutom ett kolfilter brukar det också finnas ett så kallat HEPA-filter som fångar upp partiklar i luften. Filtren behöver oftast bytas ut med jämna mellanrum, eftersom luftfiltrationen blir sämre ju fler partiklar som samlas. Mekaniska luftrenare brukar fungera bra för att fånga upp pälsdjursallergen, dammkvalster, mögel, bakterier och rök. Andra luftrenare använder UV-ljus, negativa joner, ozon eller fotokatalys för att ta bort föroreningarna, och i en del system kombineras flera av teknikerna.

Prata gärna med din läkare om vilken typ som skulle kunna passa dina behov bäst. Astma- och Allergiförbundet har också en lista på rekommenderade luftrenare för allergiker och astmatiker. Men tänk på att en luftrenare inte ersätter städningen – eller behandling med adekvata läkemedel. Ett sätt att förebygga besvär från hemmiljön är att välja bort heltäckande mattor och undvika dammfällor, eftersom damm kan irritera luftvägarna och innehålla allergiframkallande ämnen. Försök hålla alla ytor öppna och lättstädade, och välj lättvättade textilier. Centraldammsugare eller en dammsugare med HEPA-filter kan också vara bra alternativ, eftersom de förhindrar att partiklar sprids i luften.

Luftfuktare

På vintern är luften i våra hem torrare, vilket kan göra att man känner sig torr i näsan, halsen och huden. Och har man astma kan det innebära att symtomen blir värre än vanligt. En luftfuktare gör att luften blir fuktigare och lättare för en person med astma eller allergi att andas. Särskilt om man har en förkylning eller annan luftvägsinfektion.

Om du använder en luftfuktare är det bra att ha koll på luftfuktigheten med en hygrometer. Om lufttillväxten blir för hög kan det nämligen gynna kvalster, bakterier och mögel i bostaden, vilket i sin tur kan orsaka eller förvärra allergiska symtom. Det är också viktigt att byta vattnet ofta och se till att alla filter i luftfuktaren är rena. Annars kan bakterier och mögel börja gro även i själva luftfuktaren. Vattenånga från en smutsig luftfuktare kan ge, förutom astma- och allergibesvär, förkylningsliknande symtom och lunginfektioner även hos friska personer.