AllmänhetVårdpersonal
Film: effektivare astmabehandling

Effektivare astmabehandling när patienterna använder sin inhalator rätt

Astma är en av vår tids stora folksjukdomar och trots effektiva läkemedel misslyckas många patienter med att uppnå sina behandlingsmål. 80 % av patienterna vet inte hur de ska använda sin inhalator korrekt 1. 50 % tar inte sin medicin. 2

There is some problem with the video. We are trying to resolve it as soon as possible. Thank you for your patience.

Lars Ahlbeck är specialist i allmänmedicin, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping. 

Sedan 2012 har man i Östergötlands landsting valt att rekommendera sina patienter Novolizer, en inhalator som kan bidra till tryggare behandling och ökad följsamhet genom sitt unika återkopplingssystem. Novolizer ger patienten feedback genom färg, ljud och smak. När dosen tas på rätt sätt ändrar inhalatorn färg och patienten känner dessutom av en smak i munnen och hör hur det klickar till. I Östergötland har behandlingen mötts av positiv respons från både patienter och vårdpersonal, och för första gången har man i landstinget lyckats minska kostnaderna för astmabehandling3.

Underbehandling och bristande följsamhet är ett stort problem inom dagens astmavård och det beror bland annat på att äldre inhalatorer saknar återkopplingsfunktion. Utan återkoppling är det svårt för patienten att veta om inhalationen skett korrekt och verkligen gett optimal effekt. Detta kan till exempel leda till att en underbehandlad patient ordineras en högre dos medicin eller ett kombinationsläkemedel, trots att problemet egentligen ligger i att de traditionella pulverinhalatorerna är svåra att använda korrekt.  

Obehandlad eller otillräckligt behandlad astma kostar samhället miljardbelopp varje år och för astmatikerna leder bristfällig medicinering och bristande astmakontroll till sämre livskvalitet3. För att undvika såväl underbehandling som överbehandling är det viktigt att vi utnyttjar befintliga behandlingsmöjligheter på bästa sätt och kontinuerligt utvärderar mediciner och inhalatorer. Med Novolizer kan vi ta nästa steg mot en tryggare behandling och minskade kostnader för astmavården. 

Referenser:

1 Pocket Guidelines for Asthma management and prevention (for adults and children older than 5 years). Revised 2014. www.ginaasthma.org
Rand et al. J Allergy Clin Immunol. 2007 Apr;119(4):916-23. Epub 2007 Mar http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/01/Astmainhalator-med-aterkopplingssystem-gav-battre-vard-och-sankta-kostnader/


There is some problem with the video. We are trying to resolve it as soon as possible. Thank you for your patience.
Novolizer inhalatorer

Novolizer

Novolizer är skapad för att ge tryggare astmakontroll. Novolizer är lätt att använda och har flera återkopplingsfunktioner som talar om för patienten att det blir rätt - i form av ljud, färg, smak och räkneverk.

Läs mer om Novolizer