AllmänhetVårdpersonal
EpiPen i 2-pack

EpiPen® - nu även i 2-pack för både 300 ug och 150 ug

För att underlätta förskrivningen till patienter, som enligt SFFAS riktlinjer alltid bör ha 2 pennor finns nu EpiPen i 2-pack.

De allra flesta som får kraftiga allergiska reaktioner får dessa i hemmet. Då det inte finns någon kontraindikation för adrenalin vid svår allergisk reaktion gäller frikostighet med att använda EpiPen med syfte att bromsa upp och kanske till och med häva ett annars ogynnsamt förlopp. Vid förskrivning av en EpiPen är det av stor vikt att patienten och eventuellt anhöriga får såväl muntlig som skriftlig instruktion om användningen av denna. Denna information bör upprepas vid kontrollbesök inom sjukvården. På en del vårdinrättningar i Sverige får patienten träna att injicera sig själv med aktiv substans. För barn gäller en ålder på 7-9 år om de ska kunna klara att injicera sig själva.

SFFAs Anafylaxidokumentet – förskriv 2 pennor till patienter med anafylaxi

Enligt SFFA, Svenska föreningen för Allergologi är det en fördel om patienten förskrivs 2 EpiPen per förskrivningstillfälle. Skälet till att två sprutor alltid bör finnas till hands är att två injektioner kan behövas för att tillräckligt kunna bromsa reaktionen.

Om patienten trots injektion försämras eller om ingen effekt nåtts efter 5-15 minuter ska patienten injicera med ytterligare en EpiPen.  Var 5:e patient som injicerar sig behöver använda två sprutor. Detta har visats från såväl svenska som internationella studier.

Patienten ska uppmanas att efter användning av EpiPen® omedelbart söka medicinsk akutsjukvård.

 

 

EpiPen® förpackningsinformation

ProduktStyrkaPatientgruppFörpackningarVarunummer
EpiPen®0,3 mg>30 kgAutoinjektor, 1 dos56 43 73
EpiPen® Jr0,15 mgBarn 15-30 kgAutoinjektor, 1 dos17 89 45
EpiPen® 2-pack0,3 mg>30 kgAutoinjektor, 2 doser18 23 43
EpiPen® Jr 2-pack0,15 mgBarn 15-30 kgAutoinjektor, 2 doser55 61 56

EpiPen® och EpiPen® Jr (adrenalin) Rx. F. ATC-kod: C01CA24. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Indikation: akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Styrka: EpiPen® 0,3 mg respektive EpiPen® Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Förpackningar: Båda styrkor finns i 1-pack respektive 2-pack. Produktresumé senast uppdaterad 2018-01-05.  För fullständig information, se: www.fass.se

Beställ material

Vi tillhandahåller olika typer av material för våra produkter, så som patientbroschyrer, demoexemplar och doskort.

Beställ material här