AllmänhetVårdpersonal
Översiktsartikel

Ny översiktsartikel om Dymista®

Ny översiktsartikel om Dymista® (flutikason/azelastin, MP29-02) av Prof. Claus Bachert1 & Prof. Lars-Olaf Cardell2

Artikeln berör förekomsten av och kostnaderna för allergisk rinit (AR), men också behovet av att skapa förutsättningar för dessa patienter att nå en bättre symtomkontroll. I artikeln förklaras skillnaden i verkningsmekanismen mellan peroralt respektive nasalt antihistamin (azelastin, AZE). Författarna gör en grundlig genomgång av resultaten från det stora studieprogram som Dymista genomgått samt förklarar varför Dymista bör vara förstahandsbehandling till patienter med måttlig till svår AR. 

Upper Airway Research Laboratory, Department of Otorhinolaryngology, Ghent University Hospital, Ghent, Belgium and a research position at Karolinska Institute, Solna, Sweden.
Division of ENT, Department of CLINTEC Karolinska Institute, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden

Sammanfattning

The aim of allergic rhinitis treatment is to control symptoms, but currently considered first-line therapy provides suboptimal symptom relief for many patients. MP29-02 is a new treatment for allergic rhinitis, developed to fill this unmet need. Moderate/severe seasonal allergic rhinitis patients treated with MP29-02 experienced twice the nasal and ocular symptom relief as those treated with azelastine or fluticasone propionate.

The effect was consistent across seasons, symptoms and by severity. MP29-02 delivered substantial and complete response in more patients and many days faster than fluticasone propionate or azelastine. Its efficacy advantage over fluticasone propionate extended beyond 14 days, up to 1 year, in chronic rhinitis patients. MP29-02 was well tolerated, both short and long term, and may change the way allergic rhinitis is managed, for the better.

Dymista® (flutikason/azelastin) R01AD, Rx. F. Indikation: Lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig. Läkemedelsform: Nässpray, suspension. Styrka: nässpray 125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning, spraybehållare. Förpackningar: 120 doser (F), 3 x 120 doser (F). Produktresumén senast granskad 2018-05-18. För mer information och pris: www.fass.se

Beställ artikeln kostnadsfritt

Dymista förpackning

Dymista.se

Dymista är en nässpray för behandling av perenn och säsongsbunden allergisk rinit.

Läs mer på Dymista.se