AllmänhetVårdpersonal
Dymista

Dymista

Dymista är en nässpray för behandling av perenn och säsongsbunden allergisk rinit, som innehåller azelastinhydroklorid och flutikasonpropionat.

Den rekommenderade dagliga dosen är en sprayning i varje näsborre två gånger dagligen (morgon och kväll). Dymista är mer effektivt än nasal steroid* när det gäller att reducera både nasala och okulära symtom1,2. Säkerhetsprofilen är att bedöma som likvärdig3

Dymista® ger effektivare symtomlindring än nasal steroid* vid behandling av allergisk rinit1.

Nuvarande behandlingsterapi är inte tillräckligt effektiv för de flesta patienter med allergisk rinit. Många patienter fortsätter att besväras av sina symtom trots att de får behandling (även när de använder flera läkemedel)4.

Beställ läkemedelsprov - Dymista

Observera att läkemedelsprov endast lämnas ut vid personligt besök till behörig person.


* I ett stort studieprogram (>4600 patienter) visade Dymista ge signifikant effektivare och snabbare symtomlindring än flutikasonpropionat. 

1. Dymista produktresumé 2013. 

2. Meltzer m.fl. Clinically Relevant Effect of a New Intranasal Therapy (MP29-02) in Allergic Rhinitis Assessed by Responder Analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013; 161: 369-37.

3. Price et al. MP29-02 a novel intranasal therapy for thetreatment of chronic rhinitis: safety data from a 12 month-trial. Poster presented at the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress (EAACI), Geneva (Switzerland), 16-20 June 2012. 

4. Bousquet et al. Impact of Allergi Rhinits Symptoms on Quality of Life in Primary Care. Int Arch Allergy Immunology. 2012; 160(4) 393-400.


Dymista® (flutikason/azelastin) R01AD, Rx. F. Indikation: Lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig. Läkemedelsform: Nässpray, suspension. Styrka: nässpray 125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning, spraybehållare. Förpackningar: 120 doser (F), 3 x 120 doser (F). Produktresumén senast granskad 2018-05-18. För mer information och pris: www.fass.se

Dymista förpackning

Dymista.se

Dymista är en nässpray för behandling av perenn och säsongsbunden allergisk rinit.

Läs mer på Dymista.se

Instruktionsfilm Dymista

Så använder du Dymista, se instruktionsfilmen på Dymista.se

Se filmen