AllmänhetVårdpersonal
Program

Program

Program för Fokus Barnastma.

Dag 1 - 19 maj

09:30Registrering och samling över kaffe och smörgås
10:15Välkommen till FOKUS BARNASTMA. Meda hälsar välkommen och genomför samtidigt en produktinformation.
10:30Patientfall
Charlotte Heijkensköld
10:45Bronkiolit
Karsten Kötz
11:30De 10 viktigaste publikationerna inom barnastma det senaste året
Emma Goksör
12:30Lunch
13:30Astmautveckling/genetik
Erik Melén
14:30Fika
15:00Patientfall
Katarina Pyk
15:30

Individanpassad behandling vid astma
Jon Konradson

16:00Patientfall
Magnus Fredriksson
Avslutning och diskussion
17:00Slut för dagen
19:00Samling för middag

 

 

 

Dag 2 - 20 maj

08:30Biologiska läkemedel - Astma
Leif Bjermer
09:00Tonåringen som lämnas över
till primärvården
Peter Odebäck
10:00Fika/utcheckning
10:30Patientfall
Ásta Sigurbrandsdóttir
10:45Luftföroreningar och lungfunktionsutveckling Erika Schultz
11:30Patientfall
Maria Ingemansson
11:45Mitt barn har astma, kan jag köpa
en hundvalp?
Ulrika Käck
12:30Sammanfattning av kursdagarna
och framåtblick
Christophe Pedroletti