AllmänhetVårdpersonal
Program
Barnastma i primärvården

Program/pedagogik

Utbildningen är upplagd kring 10 patientfall som är vanliga i primärvården.

Varje patientfall innehåller interaktiva falldiskussioner med hjälp av mentometerfrågor och fördjupningsdelar. Varje fallgenomgång leds av en specialist i allmänmedicin och fallavsnittet genomförs tillsammans med specialist i barnallergologi.

Förutom den del som utgår från de 10 fallen kommer praktiska gruppövningar att ske avseende inhalationsteknik och inhalationshjälpmedel för barn, spirometri samt allergidiagnostik.

Dag 1 - 14 april

09:30REGISTRERING, KAFFE OCH SMÖRGÅS
10:00

Introduktion. Produktinformation från Meda samt kort presentation av kursdeltagare och föreläsare.

10:30Anna den väsande ettåringen, Per Olsson och Per Thunqvist.
11:15Lisa den hostande 3-åringen, Björn Ställberg och Emma Goksör.
12:00LUNCH
13:00Kian – 2 år och alltid förkyld, Björn Stridh och Caroline Nilsson.
13:30Kevin – rosslaren, 18 månader, Per Olsson och Emma Goksör.
14:00Sammanfattning, barn 0-6 år.
Differentialdiagnoser: Per Thunqvist.
Behandling: Emma Goksör.
14:30KAFFE
15:00Gruppövningar:
Station 1: Inhalationsteknik – Emma Goksör och Per Olsson.
Station 2: Spirometri – Per Thunqvist och Björn Stridh.
Station 3: Allergidiagnostik – Caroline Nilsson och Björn Ställberg.
17:00KURSAVSLUT DAG 1
19:00GEMENSAM MIDDAG

 

 

Dag 2 - 15 april

08:30Peter – 13 år, söker akut, utreds och följs upp, Björn Ställberg och Per Thunqvist.
09:15Johanna – 12 år, utremitterad från barnkliniken, Björn Ställberg och Caroline Nilsson.
10:00Sara – 14 år, den andfådda tonåringen, Per Olsson och Per Thunqvist.
10:30KAFFE
10:45Gruppövningar:
Grupp1: Inhalationsteknik – Emma Goksör och Per Olsson.
Grupp2: Spirometri – Per Thunqvist och Björn Stridh.
Grupp3: Allergidiagnostik – Caroline Nilsson och Björn Ställberg.
11:45Amira – 12 år, pip i bröstet vid ansträngning, Björn Stridh och Per Thunqvist.
12:30LUNCH
13:30Albin – 14 -17 år, den idrottande astmatikern, Björn Ställberg och Emma Goksör.
14:15Sina, 13 år – pollensnuva och trött hela året, Björn Stridh och Caroline Nilsson.
15:00 Sammanfattning, barn äldre än 6 år.
Differentialdiagnoser: Per Thunqvist.
Behandling: Emma Goksör.
15:30Take home message, Björn Ställberg, Björn Stridh och Per Olsson.
15:45AVSLUTNING OCH KURSUTVÄRDERING.
16:00HEMRESA